Nawigacja

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 1 (11)/2007 – cena 36,00 zł

W numerze:

Od Redakcji (Łukasz Kamiński)

I. Studia

 • Attila Szakolczai – Droga do rewolucji
 • Ilko-Sascha Kowalczuk – Od nieudanej rewolucji do zapobiegania powstaniom: panowanie SED w latach 1953–1961
 • Vasile Palii, Mihai Retegan – Rumunia wobec Praskiej Wiosny
 • Michael Kubina – SED i jej stanowisko wobec Praskiej Wiosny 1968 i kryzysu w Polsce 1980–81
 • Janusz Kaliński – Ekonomiczne aspekty kryzysów systemu komunistycznego w Polsce (1956–1980)
 • Antoni Dudek – Kryzys systemu komunistycznego w Polsce lat osiemdziesiątych

II. Varia

 • Aleksander Gogun – Stalinowska wojna partyzantka na Ukrainie 1941–1944, część 2
 • Inna Pojizdnyk – Ukraiński Kościół Greckokatolicki wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939–1946
 • Jarosław Syrnyk – Kim byli „Wołod´ko” i „Biłyj”? O rzekomym istnieniu UPA na terenie województwa wrocławskiego w latach 1947–1951
 • Jacek Wołoszyn – Udział organów bezpieczeństwa w akcji rekrutacji na studia w województwie lubelskim w latach 1947–1956
 • Jerzy Grzybowski – Powojenne losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po powrocie na Białoruś
 • Dariusz Gałaszewski – Postawy młodzieży wobec przymusowego werbunku i pracy w brygadach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1948–1955
 • Krzysztof Tarka – Jest tylko jedna Polska. Bolesław Świderski – emigrant w służbie Polski Ludowej
 • Idesbald Goddeeris – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Solidarności. Zagraniczna Placówka Koordynacyjna NSZZ Solidarność, 1982–1989, część 2
 • Sebastian Ligarski – Kampania wyborcza do Sejmu PRL w latach 1972, 1976, 1980 na przykładzie prasy dolnośląskiej
 • Krzysztof Kolasa – Mechanizmy fałszerstw wyborczych w latach osiemdziesiątych XX wieku na terenie województwa miejskiego łódzkiego w świetle solidarnościowej prasy bezdebitowej
 • Jean-Louis Panné – Kilka uwag na temat genezy pojęcia „ludobójstwo”

III. Dokumenty i świadectwa

 • Rozalia Taraszkiewicz-Otta – Dwie prawdy. Na drodze życia. Wspomnienia (oprac. Sławomir Poleszak)
 • Konrad Rokicki – Chrzest bojowy ZOMO

IV. Recenzje i polemiki

 • Marek Gałęzowski – Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939–1947, Warszawa 2005 (Witold Wasilewski)
 • Sławomir Cenckiewicz – Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2005 (Wiesław Charczuk)
 • Jolanta Muszyńska, Aneta Osiak, Dorota Wojtera – Obraz codzienności w prasie stanu wojennego: Gdańsk, Kraków, Warszawa, Warszawa 2006 (Magda Zimińska)
 • Timothy Snyder – Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999, Sejny 2006 (Władysław Bułhak)
 • Polski Październik 1956 w polityce światowej, red. nauk. J. Rowiński przy współpracy T. Jaskułowskiego, Warszawa 2006 (Jerzy Eisler)
 • Grzegorz Motyka – Jeszcze o stosunku Polaków do sowieckich partyzantów – byłych jeńców

Wykaz skrótów archiwalnych
Instrukcja dla autorów
 

do góry