Nawigacja

Pamięć i Sprawiedliwość

Informacja o 44. numerze czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość” (termin nadsyłania artykułów: 30 kwietnia 2024 r.)

Tematem przewodnim 44. numeru półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość”, który ukaże się w drugiej połowie 2024 r., będzie życie i działalność wybitnego pisarza Sergiusza Piaseckiego.

Zapraszamy do zgłaszania artykułów naukowych poświęconych postaci Sergiusza Piaseckiego. Pragniemy zachęcić do naukowej refleksji, której celem będzie przede wszystkim zwrócenie uwagi na te elementy, które dotychczas były pomijane bądź słabo obecne w badaniach nad drogą życiową i dokonaniami tego znakomitego, ale mało znanego pisarza.

Proponowane obszary tematyczne:

 • problematyka Kresów Wschodnich i pogranicza w XX-wiecznej historiografii
 • historyczny kontekst obrazu kresowego świata i człowieka pogranicza w twórczości Sergiusza Piaseckiego
 • osadzenie pisarza i jego dokonań w przestrzeni historycznej
 • wywiadowcza działalność Sergiusza Piaseckiego w służbie II Rzeczypospolitej
 • Sergiusz Piasecki jako „egzekutor” w Armii Krajowej na Wileńszczyźnie
 • emigracyjne losy pisarza
 • recepcja twórczości Sergiusza Piaseckiego w Europie Zachodniej
 • Mińszczyzna w twórczości Sergiusza Piaseckiego
 • publicystyka Sergiusza Piaseckiego
 • propozycje tematów w formie opracowań syntetycznych oraz wybranych case studies

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane i zawierające nowe, oryginalne ujęcie tematu.

Publikujemy artykuły w języku polskim oraz angielskim. Limit objętości tekstów wynosi 50 tys. znaków dla artykułów i materiałów źródłowych (z bibliografią, streszczeniem i słowami kluczowymi) oraz 30 tys. znaków dla recenzji i sprawozdań.

Przysyłane artykuły muszą zawierać:

 • numer ORCID,
 • biogram,
 • bibliografię,
 • słowa kluczowe,
 • streszczenie.

Instrukcja wydawnicza oraz szczegóły dotyczące procesu recenzyjnego dostępne są na stronie https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/pamiec-i-sprawiedliwosc.

Redaktorami prowadzącymi numeru 44. półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość” są: dr hab., prof. UWr Małgorzata Misiak i prof. dr hab. Włodzimierz Suleja

Prosimy o przysyłanie tekstów na adres: redakcja.pis@ipn.gov.pl

do góry