Nawigacja

Issues

The Katyn Museum: The Martyrology Branch of the Polish Army Museum in Warsaw

Institute of National Remembrance Review 4, 2021-2022, pages 5-117.

  • KM

Bartłomiej Bydoń PhD

ORCID: 0000-0001-8259-3564

The Katyn Museum – Martyrology Branch of the Polish Army Museum, Warsaw, Poland

Sławomir Frątczak

The Katyn Museum – Martyrology Branch of the Polish Army Museum, Warsaw, Poland

DOI: 10.48261/INRR210304

Keywords: Katyn Museum in Warsaw, Katyn massacre, museums, Soviet Union, Germany, World War II, war crimes, Katyn, Kharkiv, Pyatikhatky, Kalinin (Tver), Mednoye, Kyiv, Bykivnya, Katyn relics, the Independent Historical Committee for the Investigation of the Katyn Crime (NKHBZK), the Polish Katyn Foundation (PFK), the Museum of the Polish Army in Warsaw (MWP)

Abstract: This article presents an outline of the history of the Katyn massacre perpetrated by the Soviet Union on almost 22,000 Polish citizens in 1940, the attempts to search for the truth about the crime, and the process of the deconstruction of the Katyn lie from 1943; it will then move to a description of the history of its commemoration (including by independent organisations such as the Independent Historical Committee for the Investigation of the Katyn Crime [Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej] and the Polish Katyn Foundation), and the documentation of the massacre at the Katyn Museum, the Martyrology Branch of the Polish Army Museum in Warsaw. Due to the complexity of this issue, the article has been divided chronologically into several chapters, starting with the signing of the German-Soviet Pact (the Ribbentrop-Molotov Pact) in 1939; the circumstances of World War II leading to the Katyn massacre; how Katyn qualifies as a war crime; and the progression of the story up until modern times. Apart from the history of the crime itself, the authors also describe the discovery of the evidence and the process of creating the Katyn Museum in Warsaw, as well as its permanent exhibition and the most important collections. The article discusses the issues of historic military architecture which was incorporated into the Katyn Museum, creating a unique exhibition containing thousands of artefacts (Katyn relics) recovered from the death pits in Katyn (Russia), Kharkiv-Pyatikhatky (Ukraine), Kyiv-Bykivnya (Ukraine) and Tver-Mednoye (Russia).

References

Abarinov, Vladimir [Abarinow, Władimir]. 2007. Oprawcy z Katynia [The murderers of Katyn]. Cracow: Znak.

Agresja sowiecka na Polskę w świetle dokumentów 17 września 1939. Vol. 1. Geneza i skutki agresji. Ed. Grzelak, Czesław, Jaczyński, Stanisław, Kozłowski, Eugeniusz. Warsaw: Bellona.

Amtliches Material zum Massenmord von Katyn: im Auftrag des Auswärtigen Amtes auf Grund urkundlichen Beweismaterials. 1943. Berlin: Franz Eher Nachf. Verlag.

Boje Polskie 1939–1945. Przewodnik encyklopedyczny. [Polish battles. An encyclopaedic guide], ed. Komorowski, Krzysztof. 2009. Warsaw: Bellona.

“Budowa Muzeum”. Muzeum Katyńskie website, [2010]. http://www.muzeumkatynskie.pl/pl/23224/budowa_muzeum_katynskiego.html (accessed December 20, 2020).

Czapski, Józef. 2018. Inhuman land: a wartime journey through the USSR. New York: New York Review of Books.

“Dolinka Katyńska, Powązki-Warszawa” [The Katyn Vale in the Powązki {Military} Cemetery in Warsaw]. Katyn 1940 website. Accessed on March 31, 2021. https://katyn.ipn.gov.pl/kat/miejsca-pamie/pomniki/12375,Dolinka-Katynska-Powazki-Warszawa.html.

“Elektroniczny inwentarz archiwalny akt dotyczących represji za głoszenie prawdy o zbrodni w Katyniu” [Electronic archival inventory of files concerning repression for proclaiming the truth about the crime in Katyn]. Instytut Pamięci Narodowej website, https://ipn.gov.pl/katyn_baza/index.php?menu=1.

“Federacja Rodzin Katyńskich. Historia” [Federation of Katyn Families. History]. https://www.federacja-katyn.org.pl/federacja-rodzin-katynskich/historia/ (accessed on December 5, 2020).

Frątczak, Sławomir Z. 2007. “Muzeum Katyńskie w Warszawie. Doświadczenia i przyszłość” [The Katyn Museum in Warsaw. Experiences and future]. Łambinowicki Rocznik Muzealny 20.

Gasztold-Seń, Przemysław. 2010. “Siła przeciw prawdzie. Represje aparatu bezpieczeństwa PRL wobec osób kwestionujących oficjalną wersję Zbrodni Katyńskiej” [Strength against truth. Repression by the security apparatus of the Polish People’s Republic against people questioning the official version of the Katyn Massacre], in Zbrodnia Katyńska w kręgu prawdy i kłamstwa [The Katyn massacre: the circle of truth and lies]. Ed. Kalbarczyk, Sławomir. Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu.

Głowacki, Albin. 1999. “Jeńcy września w niewoli sowieckiej w 1939 r. Przed zagładą” [The September prisoners in Soviet captivity in 1939. Before the massacre]. Zeszyty Katyńskie 10.

Grabowiecki, Konrad. 2015. “Ekspresja muzeum – o projekcie Muzeum Katyńskiego Konrad Grabowiecki”. Architektura Murator December 30, 2015. https://architektura.muratorplus.pl/realizacja/muzeum-katynskiezalozenia_5527.html (accessed December 15, 2021).

“Historia Muzeum Katyńskiego” [History of Katyn Museum]. Katyn Museum website, http://www.muzeumkatynskie.pl/pl/23227/historia_muzeum_katynskiego.html (accessed December 15, 2021).

“Honoring the victims of the Katyn Massacre”. Embassy of the Republic of Poland in Washington, D.C. website. February 25, 2020. https://www.gov.pl/web/usa-en/honoring-thevictims-of-the-katyn-massacre (accessed January 15, 2021).

Hryciuk, Grzegorz. 1997. “Zasady i tryb deportacji. Liczebność i rozmieszczenie zesłańców” [Principles and mode of deportation. The number and distribution of exiles]. Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia CXXX.

Jaczyński, Stanisław. 1992. “Obozy jenieckie w ZSRS IX 1939 – VII 1941” [POW camps in the Soviet Union, September 1939 – July 1941]. Zeszyty Katyńskie 2, ed. M. Tarczyński, Warsaw.

Jaczyński, Stanisław. 2012. Ocaleni od zagłady. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej [Saved from extermination. The fate of Polish officers who survived the Katyn massacre]. Warsaw: Bellona.

Jędrzejewska, Agnieszka Ewa. 2018. Bez prawa do chwały? Generał brygady Józef Konstanty Olszyna-Wilczyński (1890–1939). Biografia [Without the right to glory? Brigadier General Józef Konstanty Olszyna-Wilczyński (1890–1939). Biography]. Łódź: Księży Młyn.

Kalina, Jerzy. Personal website. https://www.jerzykalina.pl/ (accessed December 20, 2020).

Kalinowski, Michał. 1996. “Świadectwo prawdzie: trzy lata Muzeum Katyńskiego” [Testimony to the truth: three years of the Katyn Museum]. Polska Zbrojna 107.

Kastory, Andrzej. 1998. Złowrogie sąsiedztwo. Rosyjska polityka wobec europejskich państw ościennych w latach 1939–1940 [The sinister neighbourhood. Russian policy towards neighbouring countries in Europe during 1939–40]. Cracow: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej.

Katyń. Dokumenty zbrodni [Katyn. Documents of Crime]. Vol. 1. Jeńcy niewypowiedzianej wojny: sierpień 1939–marzec 1940 [The Prisoners of the Undeclared War: August 1939–March 1940]. Ed. Gieysztor, Aleksander, Materski, Wojciech, Pichoja, Rudolf G. 1995. Warsaw: “Trio”.

Katyń. Dokumenty zbrodni [Katyn. Documents of Crime]. Vol. 2. Zagłada: marzec–czerwiec 1940 [Extermination: March–June 1940]. Ed. Belerska, Aleksandra, Materski, Wojciech. 1998. Warsaw: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Komorowski, Krzysztof and Rawski, Witold. 2006. Anti-Katyn: Soviet Prisoners of War in Poland: Facts and Myths. Warsaw: Ministry of National Defence, Military Bureau for Historical Research.

“Konferencja w Charlottesville”. Katyn Museum website, April 4, 2013. http://www.muzeumkatynskie.pl/pl/55163/1189/aktualnosci.html (accessed January 15, 2021).

Królikowski, Lech. 2002. Twierdza Warszawa [Fortress Warsaw]. Warsaw: Bellona.

Kuźniar-Plota, Małgorzata. 2010. “Kwalifikacja prawna Zbrodni Katyńskiej – wybrane zagadnienia” [The legal qualification of the Katyn Massacre: selected issues], in Zbrodnia Katyńska: w kręgu prawdy i kłamstwa [The Katyn Massacre: the circle of truth and lies]. 2010. Ed. Kalbarczyk, Sławomir. Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

“Las Katyński”. Polish Red Cross Committee Branch in Toruń website, January 7, 2019. https://pcktorun.pl/las-katynski/ (accessed January 16, 2021).

“Last chance to visit the exhibition ‘They Were Shot in the Back of the Head’”. Tartu City History Museums website, December 21, 2016, https://muuseum.tartu.ee/exhibitionshot-back-head/ (accessed January 19, 2021).

“Laureaci Sybilla 2015”. NIMOZ website, 2016. http://konkurssybilla.nimoz.pl/LAUREACI2015 (accessed January 15, 2021).

Lebedeva, Natalya [Lebiediewa, Natalia]. 2008. “Komisja specjalna i jej przewodniczący Burdenko” [The Special Commission and its chairman Burdenko]. Zeszyty Katyńskie 23: 95.

Łojek, Bożena. «Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej (KHBZK) i Polska Fundacja Katyńska (PFK)» [The Independent Historical Committee for the Investigation of the Katyn Massacre (KHBZK) and the Polish Katyn Foundation (PFK)]. http://web.archive.org/web/20100912100300/http://www.pamietamkatyn1940.pl/183.xml (accessed February 6, 2021).

Łojek, Bożena, Mikke, Stanisław, Sawicki, Zdzisław, Trznadel, Jacek. 2000. Muzeum Katyńskie w Warszawie. Warsaw: Ministry of National Defence, Social and Educational Department, Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny.

Łojek, Jerzy (as Jeżewski, Leopold). 1980. Dzieje sprawy Katynia [The history of the Katyn case]. Warsaw: Głos.

Łojek, Jerzy. 1990. Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych [The aggression of September 17, 1939. A study of the political aspects]. Warsaw: PAX.

Mackiewicz, Józef. 1948. Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów [The Katyn Massacre in the light of the documents]. London: Gryf.

Majchrzak, Grzegorz. „Niechciane pomniki Katyńskie” [Unwanted Katyn monuments]. Dzieje.pl. Portal Historyczny, April 1, 2020. https://dzieje.pl/aktualnosci/niechciane-pomnikikatynskie (accessed February 5, 2012).

Milewski, J. 1993. “Zakrzepła pamięć. Nie pozostańmy nijacy” [A clotted memory. Let us not remain nondescript]. Polska Zbrojna 127.

Moczulski, Leszek. 2009. Wojna polska 1939 [The Polish war of 1939]. Revised and supplemented edition. Warsaw: Bellona.

Morawski, Radosław. 2013. „Katyń w niemieckiej propagandzie” [Katyn in German propaganda]. Biuletyn IPN pamięć.pl 12 (21).

„Muzeum Katyńskie – jedyny polski obiekt na krótkiej liście nagrody Mies van der Rohe 2017”. Bryła.pl Website, February 2, 2017. https://www.bryla.pl/bryla/56,85301,21323681,muzeumkatynskie-jedyny-polski-obiekt-na-shortliscie-narzenia.html (accessed January 15, 2021).

“Muzeum Katyńskie – nadzory autorskie”. TRIAS website, March 28, 2020. https://www.trias.pl/muzeum-katynskienadzory-autorskie/ (accessed January 20, 2021).

“Muzeum Katyńskie [Projekty]”. BBGK website. https://bbgk.pl/pl/projekty/wybrane/muzeum-katynskie/ (accessed January 20, 2021).

“Muzeum Katyńskie najlepszym obiektem publicznym w Europie Środkowej i Wschodniej”. A&B Architektura website, October 23, 2019. https://www.architekturaibiznes.pl/muzeum-katynskie-najlepszymobiektem-publiczny-w-europie,2642.html (accessed December 26, 2020).

“Muzeum Katyńskie w Warszawie – Nagroda Roku SARP 2015”. Infoarchitektura website, May 18, 2016. https://www.infoarchitekta.pl/artykuly:4-projekty:12060-muzeumkatynskie-w-warszawie-nagroda-roku-sarp-2015.html (accessed December 26, 2020).

“Nagroda architektoniczna prezydenta m.st. Warszawy. II edycja [2015]”. Nagroda architektoniczna prezydenta m.st. Warszawy website, 2016. https://www.nagroda-architektoniczna.pl/zwyciezcy/ii-edycja/ (accessed January 15, 2021).

“Niepamięci. Wystawa upamiętniająca Zbrodnię Katyńską”. Narodowe Centrum Kultury website, September 2020. https://www.nck.pl/kordegarda/wystawy/niepamieciwystawa (accessed February 16, 2021).

“Odpowiedź dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępcy prokuratora generalnego na interpelację nr 12958 w sprawie stanu postępowania karnego dotyczącego zbrodni Katyńskiej z 8 grudnia 2009 r.” [Reply from the Director of the Main Commission for the Prosecution of the Crimes against the Polish Nation, the Deputy Prosecutor General, to interpellation no. 12958 on the state of criminal proceedings regarding the Katyn Forest Massacre, of December 8, 2009]. Sejm RP website, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/01B8A236 (accessed February 15, 2021).

“Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 2013/S 092-156422. Przebudowa, budowa, remont i zmiana sposobu użytkowania obiektów oraz urządzeń budowlanych w rejonie kaponiery i baterii barkowej w Cytadeli Warszawskiej wraz z otoczeniem na potrzeby Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego” [Announcement of an open tender no. 2013/S 092-156422 for the reconstruction, construction, renovation and change in the use of buildings and construction equipment in the area of the caponier and barge battery in the Warsaw Citadel together with the surroundings for the needs of the Katyn Museum Branch of the Polish Army Museum.] Polish Army Museum website, May 14, 2013. http://www.muzeumwp.pl/files/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniu.pdf (accessed October 25, 2020).

“Otwarcie Muzeum Katyńskiego” [Opening of the Katyn Museum]. Warsaw Archdiocese website, September 18, 2015. https://archwwa.pl/wiadomosci/otwarcie-muzeumkatynskiego/ (accessed February 20, 2021).

Pamiętniki znalezione w Katyniu [Diaries found in Katyn]. Preface by Zawodny, Janusz K. 1989. Paris: Éditions Spotkania.

Paul, Allen. 2019. “Silent forest of Katyn”. Wszystko Co Najważniejsze, August 29, 2019. https://wszystkoconajwazniejsze.pl/allen-paul-silent-forest-ofkatyn/ (accessed March 8, 2019).

Persak, Krzysztof. 2010. “Ekshumacje Katyńskie. Prace archeologiczno-ekshumacyjne w Charkowie, Katyniu i Miednoje w latach 1991–1996 i ich wyniki” [The Katyn exhumations. Archaeological and exhumation work in Kharkiv, Katyn and Mednoye in 1991–6 and their results]. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 4 (111): 32–51. https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9659,Biuletyn-IPN-nr-42010.html. Accessed December 15, 2021.

Petrov, Nikita. 2020. “Gdzie szukać listy białoruskiej” [Where to look for the Belarusian list]. Nasz Dziennik April 7–9, 2012, No. 83 (4318) http://stary.naszdziennik.pl/bpl_index.php?typ=my&dat=20120407&id=my17.txt (online access on October 18, 2020).

Pleskot, Patryk. 2016. „Ksiądz Stefan Niedzielak: ostatnia ofiara Katynia?” [Father Stefan Niedzielak: the last victim of Katyn?]. Pamięć.pl 4 (2016). https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/kosciol/34306,Ksiadz-Stefan-Niedzielakostatnia-ofiara-Katynia.html (accessed January 10, 2021).

Ponikiewski, Artur. 2010. Zabytki architektury podziemnej i obronnej w Warszawie. Inwentaryzacja krajoznawcza [Monuments of underground and defence architecture in Warsaw. A sightseeing inventory]. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

“Przeciętne wynagrodzenie od 1950 r.” [Average salary from 1950]. ZUS website, February 12, 2020. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-warzenianiki-odsetki/warzenianiki/przecietne-wynagreniem-w-latach (accessed January 15, 2021).

Przewoźnik, Andrzej and Adamska, Jolanta. 2010. Katyń. Zbrodnia. Prawda. Pamięć [Katyn. Crime. Truth. Memory]. Warsaw: Świat Książki.

“Rozkaz NKWD ZSRR nr 0308 w sprawie organizacji systemu obozów dla jeńców wojennych” [Order of the USSR NKVD No. 0308 on the organisation of the camp system for POWs], in Agresja sowiecka na Polskę w świetle dokumentów, t. 1, 17 września 1939. Geneza i skutki agresji [The Soviet aggression against Poland in documents: vol. 1, September 17, 1939. The genesis and effects of the aggression]. Ed. E. Kozłowski. 1994. Warsaw: Bellona.

“Ruszyły pierwsze prace”. Muzeum Katyńskie website, September 24, 2013. http://www.muzeumkatynskie.pl/pl/55411/1189/aktualnosci.html (accessed October 25, 2020).

Skarzyński, Kazimierz. 1995. Sprawozdanie poufne Polskiego Czerwonego Krzyża: raport z Katynia [Confidential report from the Polish Red Cross: report from Katyn]. Warsaw: Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.

“Smoleńskie portrety”. Muzeum Historii Polski website. http://www.smolensk.muzhp.pl/ (accessed November 21, 2020).

“Sowieckie sztuczki i Chatyń, czyli Katyn, którego nie było”. Wirtualna Polska website, December 4, 2015. https://opinie.wp.pl/sowieckie-sztuczki-i-chatyn-czylikatyn-ktorego-nie-bylo-6126039251781249a (accessed January 21, 2020).

Stawecki, Piotr. 2014. “Generałowie polscy w wojnie obronnej 1939 roku i ich dalsze losy wojenne: cz. 2” [Polish generals in the defensive war of 1939 and their wartime fate: part 2]. Przegląd Historyczno-Wojskowy 15 (660)/3 (249): 92–113.

“W Forcie Sadyba powstanie Muzeum Katyńskie” [The Katyn Museum will be built in Fort Sadyba]. 1993. Polska Zbrojna 41.

Wasilewski, Witold. 2010. “Kłamstwo Katyńskie – narodziny i trwanie” [The Katyn lie: its birth and endurance], in Zbrodnia Katyńska w kręgu prawdy i kłamstwa [The Katyn massacre: the circle of truth and lies]. Ed. Kalbarczyk, Sławomir. Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu.

Wasilewski, Witold. 2010. “Kongres USA wobec Zbrodni Katyńskiej (1951–1952)” [The US Congress towards the Katyn massacre (1951–2)], in Zbrodnia Katyńska w kręgu prawdy i kłamstwa [The Katyn massacre: the circle of truth and lies]. Ed. Kalbarczyk, Sławomir. Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Wasilewski, Witold. 2012. “Zagadka notatki Szelepina” [The mystery of Shelepin’s note]. Nasz Dziennik 56 (4291), March 7, 2012 http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120307&typ=my&id=my09.txt (accessed January 15, 2021).

Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów [The 20th century in sources. A selection of source texts with methodological suggestions for history teachers, students and pupils], ed. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław B. Lenard. 2001. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wolsza, Tadeusz. 2009. “Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących miejsce zbrodni Katyńskiej w 1943 roku” [“Wartime and postwar fates of Poles visiting the scene of Katyn Forest Massacre in 1943”]. Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały IX/2009: 7–29. http://rcin.org.pl/Content/59687/WA303_78895_B155-Polska-T-9-2010_Wolsza.pdf (accessed February 19, 2021).

Wolsza, Tadeusz. 2010. “Sprawa wyjaśnienia Zbrodni Katyńskiej w działalności polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu (do połowy lat pięćdziesiątych)” [The issue of inquiry into the Katyn Massacre in the activities of Polish political émigrés in Great Britain during World War II and after its end (until the mid-1950s)], in Zbrodnia Katyńska w kręgu prawdy i kłamstwa [The Katyn massacre: the circle of truth and lies]. Ed. Kalbarczyk, Sławomir. Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

“Wyjazd delegacji Muzeum Katyńskiego Oddział Muzeum Wojska Polskiego na Ukrainę w dniach 22–27 listopad 2014 r.” [The visit of the Katyn Museum – Branch of the Polish Army Museum delegation in Ukraine on November 22–27, 2014]. Muzeum Katynskie website, December 2, 2014. http://www.muzeumkatynskie.pl/pl/58244/1189/aktualnosci.html (accessed December 15, 2021).

“Wystawa dokumentalna ‘80. rocznica Zbrodni Katyńskiej’”. Polish Institute in Sofia website, September 2020. https://instytutpolski.pl/sofia/pl/2020/09/21/wystawadokumentalna-80-Rocznica-zbrodni-katynskiej/ (accessed February 16, 2021).

“Wystawa Katyńska we Francji”. Muzeum Katynskie website. December 5, 2019. http://www.muzeumkatynskie.pl/pl/63989/1189/aktualnosci.html (accessed December 19, 2020).

“Wystawa o zbrodni Katyńskiej w Gruzji”. Muzeum Katynskie website, January 15, 2019. http://www.muzeumwp.pl/aktualnosci/1028,wystawa-o-zbrodni-katynskiej-w-gruzja.php (accessed December 15, 2020).

“Zestawienie najważniejszych umów i porozumień międzynarodowych dotyczących stosunków pomiędzy Polską, Niemcami i Rosją Sowiecką w latach 1922–1939” [List of the most important international treaties and agreements concerning relations between Poland, Germany and Soviet Russia in the years 1922–39], in Opracowania tematyczne [Thematic studies], Volume M-631. 2009. Warsaw: Senat RP.

Zeszyty Katyńskie. Katyn; problemy i zagadki [The Katyn Papers. Katyn; problems and enigmas], No. 1. 2010. Warsaw: Pomost.

“Znamy nominowanych do Nagrody BohaterONy 2019!”. bohateron.pl website, September 2, 2019. https://bohateron.pl/o-nas/aktualnosci/znamy-nominowanych-do-nagrody/ (accessed December 26, 2020).

“Zwycięzcy IX edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE”. Architektura Murator website, November 19, 2020. https://architektura.muratorplus.pl/zycie-warchitekturze/zwyciezcy-ix-edycji-konkursu-zyciew-architekturze_10804.html (accessed January 15, 2021).

Żelazko, Joanna. “Życie w cieniu Zbrodni Katyńskiej” [Life in the Shadow of the Katyn Crime]. Przystanek Historia website, July 22, 2021. https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/cenzura/71517,Zycie-w-cieniu-Zbrodni-Katynskiej.html (accessed on January 10, 2021).

do góry