Nawigacja

Institute of National Remembrance Review

„Institute of National Remembrance Review” 1/2019

„Institute of National Remembrance Review” 1/2019, Warszawa 2019, 376 s., ISSN: 2658-1566

Tematem przewodnim pierwszego numeru rocznika „Institute of National Remembrance Review” są zagadnienia związane z polityką historyczną państw byłego bloku sowieckiego po 1989 roku. Zagadnienie dekomunizacji i radzenia sobie z komunistyczną spuścizną w sferze publicznej – edukacyjnej, przestrzennej, mentalnej i kulturowej, jest wyzwaniem dla wszystkich państw funkcjonujących niegdyś za żelazną kurtyną, przy czym – ze względu na lokalne uwarunkowania – proces przezwyciężania komunistycznego dziedzictwa przebiega w różnym tempie i z różną intensywnością. Celem redakcji „INRR” było ukazanie – poprzez dobór artykułów autorów z różnych krajów – modelu prowadzenia polityki pamięci w jego lokalnych odmianach. 

do góry