Nawigacja

Książki

Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945–1946. Tom I

Artur Pawlicki, Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945–1946. Tom I, Poznań–Warszawa 2019, 440 s., ISBN: 978-83-8098-375-5

Seria wydawnicza: Studia i materiały poznańskiego IPN, tom XLII

Poza omówieniem kształtowania się ustawodawstwa w dziedzinie ścigania i karania zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w ramach których mieściły się zbrodnie niemieckie, w t. 1 zamieszczone zostały tabele, mapy i teksty źródłowe. W tabelach odnaleźć można konkretne osoby oskarżone o popełnienie zbrodni niemieckich w poszczególnych powiatach Kraju Warty z uwzględnieniem wymiaru zasądzonej kary. Wprowadzeniem do omawianego zagadnienia jest charakterystyka Kraju Warty. Zamieszczone szczegółowe przykłady procesów mają za zadanie oddać specyfikę rozpatrywanego zagadnienia i pozwolić zapoznać się ze stroną proceduralną postępowań sądowych.

Jeden z rozdziałów poświęcony jest procesowi Arthura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym będącym sądem specjalnym dla spraw o szczególnym znaczeniu, tzn. dla osądzenia głównych zbrodniarzy niemieckich.

Publikacja sfinansowana w rmach projektu badań nad terrorem okupacyjnym na ziemiach polskich w latach 1939–1945.

Książka nominowana w konkursie o nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w roku 2019.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry