Nawigacja

Książki

Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945–1946. Tom II

Artur Pawlicki, Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945–1946. Tom II, Poznań–Warszawa 2019, 840 s., ISBN: 978-83-8098-521-6

Seria wydawnicza: Studia i materiały poznańskiego IPN, tom XLII

Biogramy są przedstawione w układzie terytorialno-alfabetycznym, polegającym na przyporządkowaniu orzecznictwa omawianych w pracy specjalnych sądów karnych do poszczególnych rejencji, w których zbrodnie były dokonywane, a następnie w ich ramach do powiatów. Zarówno rejencje, jak i powiaty są przedstawione w pracy w układzie alfabetycznym.

T. 2 stanowi bazę źródłową do podsumowań zamieszczonych w t. 1 oraz uzupełnienie o dane biograficzne osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty. Materiał zilustrowano licznymi fotografiami osób, których procesy odbywały się w Polsce przed specjalnymi sądami karnymi oraz przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (proces Arthura Greisera).

Publikacja sfinansowana w rmach projektu badań nad terrorem okupacyjnym na ziemiach polskich w latach 1939–1945.

Książka nominowana w konkursie o nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w roku 2019.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry