Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

ZSRR wobec ukraińsko-polskiego konfliktu narodowościowego na Ukrainie Zachodniej w latach 1939–1947

  • Okładka
    Okładka

Ihor Iliuszyn, ZSRR wobec ukraińsko-polskiego konfliktu narodowościowego na Ukrainie Zachodniej w latach 1939–1947, tłumaczenie Maria Buczyło, Warszawa 2017, 224 s. (seria „Monografie”, t. 124), ISBN 978–83–8098–117–1

W myśli społeczno-politycznej oraz w opinii publicznej, a także w najnowszej historiografii Ukrainy i Polski rozpowszechniony jest pogląd, że podczas II wojny światowej Związek Radziecki odegrał bardzo istotną rolę w zaognieniu stosunków ukraińsko-polskich, uniemożliwiając porozumienie polskich i ukraińskich organizacji niepodległościowych. W emigracyjnych środowis­kach naukowych narodziła się nawet koncepcja, w myśl której antypolską czystkę etniczną UPA sprowokowała radziecka agentura działająca w strukturach OUN. Bez wątpienia taka hipoteza musi jeszcze znaleźć potwierdzenie. Pogłębiona analiza problemu, włączająca do naukowego obiegu niedawno opublikowane archiwalia radzieckie, ukraińskie, polskie i niemieckie, pozwoliła autorowi odpowiedzieć na te pytania i pokazać rzeczywisty wpływ ZSRR na charakter relacji ukraińsko-polskich na Ukrainie Zachodniej w latach 1939–1947.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry