Nawigacja

Książki

Gadzinowe narracje. Mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w „Dzienniku Radomskim” 1940–1945

  • Okładka
    Okładka

Monika Napora, Gadzinowe narracje. Mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w „Dzienniku Radomskim” 1940–1945, Warszawa 2017, 295 s. (seria „Monografie”, t. 125), ISBN 978-83-8098-121-8

Należy przyjąć z uznaniem zarysowany tu cel badawczy, czyli przedstawienie mechanizmów kreacji obrazu świata zawartego w propagandzie i służącego temu instrumentarium środków i metod perswazyjnych/manipulacyjnych, do których odwoływali się dysponenci mediów. […] praca ma charakter interdyscyplinarny. […] Monika Napora korzysta z warsztatów i metodologii takich nauk jak: historia klasyczna, historia nieklasyczna, socjologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, z teorii komunikacji i teorii propagandy.

Z recenzji dr. hab. Mariusza Mazura, prof. UMCS

Monika Napora analizą objęła nowe obszary, słabo obecne w dotychczasowych rozważaniach poświęconych prasie okupacyjnej. Starała się odejść od »typowego« przedstawiania treści gazety i akcentowania kwestii wiarygodności zamieszczonych w niej informacji. W to miejsce zaproponowała rzadko jeszcze obecną w rozprawach o podobnym charakterze pogłębioną analizę języka tekstów prasowych. […] Intencją Autorki było poczynienie ustaleń dotyczących funkcjonowania »Dziennika Radomskiego« jako przykładowego elementu machiny propagandowej III Rzeszy. Moim zdaniem założony cel Autorka osiągnęła z powodzeniem.

Z recenzji prof. dr. hab. Marka Przeniosło

Książka nagrodzona na konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry