Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Gdy nieme groby przemawiają… Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla, cz. 2

  • Gdy nieme groby przemawiają… Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla, cz. 2
    Gdy nieme groby przemawiają… Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla, cz. 2

Gdy nieme groby przemawiają… Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla, cz. 2, red. naukowa Danuta Jastrzębska-Golonka, Ewa Kowalska, oprac. dokumentów Ewa Dulna-Rak, Katarzyna Ziębik, Warszawa 2023, 624 s., ISBN 978-83-8229-689-1 (ISBN zestawu 978-83-8229-692-1)

Publikowane archiwum dr. Jana Zygmunta Robla zawiera m.in. pamiętniki, zapiski, karty pocztowe, listy oraz inne dokumenty wydobyte z bezimiennych grobów w Katyniu w 1943 r.  To ważne świadectwo zbrodni sowieckiej, popełnionej wiosną 1940 r. na elicie narodu polskiego.

do góry