Nawigacja

Książki

Gdy nieme groby przemawiają... Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla, cz. 1

  • Gdy nieme groby przemawiają... Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla, cz. 1
    Gdy nieme groby przemawiają... Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla, cz. 1

Gdy nieme groby przemawiają... Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla, cz. 1, red. naukowa Danuta Jastrzębska-Golonka, Ewa Kowalska, oprac. dokumentów Ewa Dulna-Rak, Katarzyna Ziębik, Warszawa 2023, 424 s., ISBN 978-83-8229-688-4 (ISBN zestawu 978-83-8229-692-1)                      

Publikowane archiwum dr. Jana Zygmunta Robla zawiera m.in. pamiętniki, zapiski, karty pocztowe, listy oraz inne dokumenty wydobyte z bezimiennych grobów w Katyniu w 1943 r. To ważne świadectwo zbrodni sowieckiej, popełnionej wiosną 1940 r. na elicie narodu polskiego.

do góry