Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Wojsko w Polsce „ludowej”

Wojsko w Polsce „ludowej”. Studia i materiały IPN, red. Robert Klementowski, Joanna Nowosielska-Sobel, Paweł Piotrowski, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2014, 310 s.

Zgodnie zwytycznymi sowieckimi w wojsku prowadzono intensywną indoktrynację polityczną iideową. W sposób szczególnie fałszywy interpretowano tradycje historyczne, oddziałując też szeroko na ludność cywilną. Oddziały „odrodzonego” Wojska Polskiego, odpowiednio rozbudowane, wciągnięte w rytm realizacji zadań sowieckiego dowództwa Układu Warszawskiego, były przygotowywane do ewentualnego udziału w nowej wojnie, w tym dla działań desantowych na terenie Danii. Dowództwo sowieckie w stosunku do Polaków miało ograniczone zaufanie, co znajdowało swój wyraz nie tylko w systematycznym nadzorze wojskowym i politycznym, ale i oszczędnym wyposażaniu w najnowsze rodzaje broni. Jednostki Wojska Polskiego były angażowane do prac wspierających tworzenie socjalistycznej rzeczywistości. Rekrutów podejrzanych politycznie wykorzystywano do szczególnie pracochłonnych i niebezpiecznych robót fizycznych. Wojsko brało też udział w uśmierzaniu różnorakich niepokojów politycznych oraz w interwencji w Czechosłowacji. Osobną kartę stanowiły działania polskich misji wojskowych.

Wprowadzenia Wojciecha Wrzesińskiego

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Wojciech Wrzesiński– Zamiast wstępu. Miejsce wojska polskiego w dziejach II i III Rzeczypospolitej

Rozdział1
Krzysztof Komorowski – Problemy badawcze Sił Zbrojnych RP–PRL 

Rozdział2
Jerzy Kajetanowicz – Etapy rozwoju WP w okresie powojennym 

Rozdział3
Łukasz Polniak – Opinie społeczne o wojsku w świetlebadan OBOP w latach 1958–1989 

Rozdział4
Grzegorz Hryciuk – Potencjał militarny Polski i Czechosłowacjiw latach 1945–1955 

Rozdział5
Wojciech Morawski – Ekonomiczne aspekty przygotowań wojennych w PRL 

Rozdział6
Maciej Korkuć – „Wpoić w żołnierzy nienawiść”. Z problematyki wykorzystania jednostek „ludowego” wojska do walki z podziemiem niepodległościowym

Rozdział7 Lech Kowalski – Komitet Obrony Kraju w systemie obronnym PRL

Rozdział8
Krzysztof Nowacki – Kadra oficerska i dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945–2010 

Rozdział9
Jerzy Maroń – Nauka wojenna w oczach operatorów 

Rozdział10
Grzegorz Strauchold – „Zwycięzcy domagają się nie triumfu– ale pamięci”. Obraz ludowego Wojska Polskiego w „Przepustce do historii”Zbigniewa Załuskiego

Rozdział11
Sebastian Ligarski – Propaganda wojskowa w okresie przełomów politycznych w Polsce

Rozdział12 Paweł Piotrowski – Udział Polski w Układzie Warszawskim. Faza organizacji jego struktur 1955–1957

Rozdział13
Krzysztof Lesiakowski – Militaryzacja życia społeczeństwa na przykładzie działalności Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (1948–1955) 

Rozdział14
Robert Klementowski – Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa wrocławskiego w latach 1945–1947

Rozdział15
Daniel Koreś – Oficerowie II Rzeczypospolitej wwojsku Polski „Ludowej” 

Rozdział16
Krzysztof Szwagrzyk – „Zamaskowany wróg obecnejrzeczywistości” – prawnicy wojskowi w dokumentach Informacji Wojskowej

Wykazskrótów 
Indeks osób
Indeks miejscowości

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry