Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Książki

Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi 1980-1981

Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi 1980-1981, oprac. L. Próchniak, M. Przybysz, S. M. Nowinowski, M. Zapolska-Downar, A. Czyżewski, Łódź 2011

Publikacja jest zbiorem relacji uczestników posierpniowej opozycji demokratycznej w Łodzi. Zamiarem redaktorów tomu było ukazanie pierwszego etapu dziejów „Solidarności” w Łodzi z punktu widzenia jej liderów oraz przedstawicieli najsilniej w niej występujących nurtów ideowo-politycznych. Uzyskane relacje dopełniają się i krzyżują. Czytelnicy mogą z pierwszej ręki poznać indywidualne lub środowiskowe racje czy kalkulacje, a nie tylko ich wypadkową wyciągniętą przez badaczy.

Zebrane opowieści naocznych świadków dostarczają nie tylko ważnych informacji o okolicznościach powstania i przejawach aktywności łódzkiej „Solidarności”. Obnażają one również skrywane wtedy przez władze Polski Ludowej oblicze „miasta fabryk i kominów”, pogrążającego się w zapaści cywilizacyjnej i kulturalnej. W tomie odnaleźć również można szkice do indywidualnych portretów związkowych przywódców lub outsiderów. Takich, jakich znali i zapamiętali zarówno ich przyjaciele, jak i adwersarze.

SPIS TREŚCI

Longin Chlebowski,  Spraw do załatwienia było od czorta

Marek Czekalski,  Na szczęście był Edelman

Benedykt Czuma,  Dla społeczeństwa „Solidarność” była nadzieją

Maria Dmochowska,  Jedność Związku stanowiła dla mnie wartość nadrzędną

Jerzy Drygalski,  Wtedy zacząłem sobie uświadamiać skalę wyzysku robotników

Tomasz Filipczak,  „Solidarność” była dla mnie spełnieniem pewnej wizji wolności

Maria Filipowicz,  To był amok

Janusz Hetman,  Półtora roku na psychicznej amfetaminie

Janusz Kenic,  Niezależność jest wartością, o którą warto walczyć

Jerzy Kropiwnicki,  Walczyłem o ważne sprawy

Stefan Niesiołowski,  Żyłem w strefie wolności

Andrzej Słowik,  Udowodniliśmy, że jesteśmy dojrzałą organizacją

Ewa Sułkowska-Bierezin,  Mogliśmy wreszcie mówić, co myślimy

Andrzej Terlecki,  „Solidarności” nie można idealizować

Henryk Tomczak,  Zabrakło nam czasu na spokojną pracę

Lucyna Woźniak,  Byliśmy tacy rozkochani w sprawie

Krzysztof Woźniak,  Nie interesowało mnie bycie pionkiem w czyjejś grze

Andrzej Woźnicki,  Widziałem, jak spełniają się moje marzenia

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry