Nawigacja

Książki

Czas nadziei 1980–1981. NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie na tle sytuacji w kraju i regionie

Czas nadziei 1980-1981. NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie na tle sytuacji w kraju i regionie, red. Sebastian Pilarski, Dariusz Rogut, Łódź 2011, 216 s.

Z inicjatywy byłych działaczy bełchatowskiej „Solidarności” grono historyków reprezentujących m.in. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego podjęło próbę przedstawienia procesu tworzenia struktur związku w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym na szeroko zarysowanym tle wydarzeń rozgrywających się na arenie ogólnopolskiej.

Cezura początkowa związana jest z powstaniem NSZZ „Solidarność”, końcowa zaś – z wprowadzeniem stanu wojennego, kończącym legalny okres działalności związku. Teksty zostały ułożone w porządku chronologiczno-rzeczowym. Pierwszy z nich charakteryzuje genezę Sierpnia ’80, dwa następne – proces tworzenia, działalność NSZZ „Solidarność” i postawę władz w skali ogólnokrajowej i regionalnej, kolejne zaś dotyczą bezpośrednio dziejów bełchatowskiej „Solidarności”.

SPIS TREŚCI

Slowo wstępne
Nota redakcyjna

Leszek Olejnik
Polski Sierpień1980 roku. Przyczyny, przebieg wydarzeń i ich skutki

Robert Rabiega
Władze PRL wobec NSZZ „Solidarność” 1980–1981

Sebastian Pilarski
Struktury i działalność władz regionalnych NSZZ „Solidarność” w województwie piotrkowskim w latach 1980–1981

Darius z Rogut
NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie w latach 1980–1981

Marek Jasiński
Przygotowanie, wprowadzenie oraz pierwsze dni stanu wojennego w Bełchatowie

Aneks
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk i pseudonimów

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry