Nawigacja

Książki

Zarys historii NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego (1980–1989)

Karol Nawrocki, Zarys historii NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego (1980–1989), Gdańsk 2010, 196 s. (Publikacje gdańskiego oddziału IPN: tom 7)

Nakład wyczerpany

Publikacja stanowi pierwsze naukowe opracowanie poświęcone historii elbląskiej „Solidarności”, obejmujące całą dekadę lat osiemdziesiątych. Książka jest podsumowaniem ponad półtorarocznych badań autora nad tym tematem. W celu jej przygotowania przeprowadził on szeroką kwerendę w aktach KW PZPR w Elblągu (zgromadzone w Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku), KW MO i WUSW w Elblągu (AIPN Gdańsk, Warszawa), w dokumentach Komisji Krajowej NSZZ „Solidarności” oraz w archiwach elbląskich zakładów pracy. Uzupełnienie wspomnianego materiału stanowiły relacje zebrane od blisko 30 działaczy elbląskiej „Solidarności”, a także spuścizna ich działalności zdeponowana w Bibliotece Elbląskiej. Atmosferę lat osiemdziesiątych w prezentowanej publikacji starano się odtworzyć przytaczając fragmenty artykułów z ówczesnej prasy legalnej „Solidarności”, tytułów podziemnych oraz z organu prasowego elbląskiego KW PZPR – „Wiadomości Elbląskich”.

Książka podzielona jest na pięć rozdziałów. Pierwszy w sposób syntetyczny omawia specyfikę województwa elbląskiego oraz inicjatywy antysystemowe sprzed 1980 r. Rozdział drugi i trzeci poświęcone są okresowi od momentu narodzin związku (sierpień 1980 r.) przez czasy jego legalnej działalności, aż do 13 grudnia 1981r. Rozdział czwarty, zatytułowany „Stan wojenny i normalizacja”, opisuje sytuację w województwie elbląskim od początku „wojny polsko-jaruzelskiej” do października 1986 r. Ostatnia, piąta część publikacji przedstawia historię podziemnej „S” od 1986 r. aż do ponownej jej legalizacji w 1989 r.

Jako że prezentowana publikacja przybrała formę zarysu, prace autora nad tematem elbląskiej „Solidarności” trwają nadal. W przygotowywanej w ramach seminariów doktoranckich pełnej wersji książki, zostaną poszerzone m.in. fragmenty dotyczące wydarzeń z maja 1982 r. w Elblągu, z sierpnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie oraz zagadnienia funkcjonowania elbląskiej Służby Bezpieczeństwa.

Punkt sprzedaży publikacji IPN w Gdańsku:
ul. Polanki 124, 80-308 Gdańsk
(czynne w poniedziałek, wtorek, środa, piątek 8.15–15.45, czwartek 8.15–18.45)
tel. (0-58) 511-92-74
e-mail: daniel.gucewicz@ipn.gov.pl

Punkt sprzedaży publikacji IPN w Bydgoszczy:
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
(czynne od poniedziałku do piątku 8.00-16.00)
tel. (0-52) 325-95-13
e-mail: renata.dobies@ipn.gov.pl

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry