Nawigacja

Książki

Koniec pewnej epoki. Wybory parlamentarne 1989 roku w województwie szczecińskim w dokumentach

Koniec pewnej epoki. Wybory parlamentarne 1989 roku w województwie szczecińskim w dokumentach, wstęp, wybór i opracowanie Artur Kubaj, Warszawa–Szczecin 2010, 424 s. + wkł. zdj. 24 s. (seria „Dokumenty”, t. 43)

Wydarzenia związane z upadkiem rządów komunistycznych w Polsce, czyli wyborami czerwcowymi 1989 r., są ilustracją końca pewnej epoki. Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu PRL otworzyły drogę dotychczasowej opozycji skupionej wokół „Solidarności” do sformowania rządu. W niniejszym tomie zawarte zostały dokumenty, które przybliżają przebieg procesu wyborczego z czerwca 1989 r. w województwie szczecińskim, dotychczas słabiej udokumentowanego źródłowo. Przedstawiają one specyficzną rywalizację o mandaty parlamentarne zarówno kandydatów „Solidarności”, jak i kandydatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ze szczególnym uwzględnieniem roli Służby Bezpieczeństwa w tych wydarzeniach.

SPIS TREŚCI

Wstęp

 • Uwarunkowania społeczno-polityczne w Polsce w latach 1986–1989
 • „Solidarność” szczecińska po strajku sierpniowym 1988 roku
 • Zasady wyborcze
 • Powstanie Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Wyłonienie kandydatów opozycji solidarnościowej do Sejmu i Senatu
 • Kandydaci do parlamentu strony koalicyjnej
 • Kampania wyborcza
 • Służba Bezpieczeństwa a wybory
 • Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu

Dokumenty

Część I. Służba Bezpieczeństwa

 • Nr 1. 1989 kwiecień 13, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Andrzeja Dąbkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Palestra”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 2. 1989 kwiecień 21, Szczecin – Meldunek o założeniu sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V” zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa
  Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 3. 1989 kwiecień 24, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 4. 1989 kwiecień 27, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 5. 1989 kwiecień 28, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 6. 1989 maj 2, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 7. 1989 maj 2, Szczecin – Meldunek uzupełniający zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Karły”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 8. 1989 maj 3, Szczecin – Informacja sygnalna zatwierdzona przez mjr. Marka Balasa, zastępcę naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Szczecinie, dotycząca sytuacji w obiektach i środowiskach „ochranianych” przez Wydział III-1 na terenie Szczecina, szyfrogram, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 9. 1989 maj 4, Szczecin – Notatka służbowa sporządzona przez por. Wojciecha Cehaka, inspektora Sekcji II Wydziału III WUSW w Szczecinie,
  dotycząca manifestacji zorganizowanej przez szczecińskie organizacje opozycyjne, tajne
 • Nr 10. 1989 maj 5, Szczecin – Meldunek uzupełniający zatwierdzony przez, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, kpt. Zbigniewa Linkowskiego dotyczący sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Karły”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 11. 1989 maj 6, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 12. 1989 maj 6, Szczecin – Notatka służbowa sporządzona przez por. Wojciecha Cehaka, inspektora Sekcji II Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotycząca manifestacji zorganizowanej przez szczecińskie organizacje opozycyjne Zbigniewa Brzyckiego, tajne
 • Nr 13. 1989 maj 8, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 14. 1989 maj 9, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 15. 1989 maj 10, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 16. 1989 maj 11, Szczecin – Meldunek uzupełniający zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Karły”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 17. 1989 maj 12, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 18. 1989 maj 15, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 19. 1989 maj 16, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Muza”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 20. 1989 maj 16, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 21. 1989 maj 17, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 22. 1989 maj 18, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 23. 1989 maj 19, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 24. 1989 maj 20, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Andrzeja Dąbkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 25. 1989 maj 22, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 26. 1989 maj 22, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 27. 1989 maj 24, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 28. 1989 maj 26, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 29. 1989 maj 27, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 30. 1989 maj 29, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 31. 1989 maj 30, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 32. 1989 maj 31, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 33. 1989 czerwiec 1, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 34. 1989 czerwiec 2, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 35. 1989 czerwiec 3, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 36. 1989 czerwiec 4, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Andrzeja Dąbkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 37. 1989 czerwiec 5, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 38. 1989 czerwiec 6, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne
 • Nr 39. 1989 czerwiec 8, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Andrzeja Dąbkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 40. 1989 czerwiec 9, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 41. 1989 czerwiec 10, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Andrzeja Dąbkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 42. 1989 czerwiec 13, Szczecin – Meldunek uzupełniający zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału
  III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Karły”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 43. 1989 czerwiec 13, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 44. 1989 czerwiec 15, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 45. 1989 czerwiec 16, Szczecin – Meldunek sygnalny, zatwierdzony przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie kpt. Zbigniewa Linkowskiego, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 46. 1989 czerwiec 17, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 47. 1989 czerwiec 19, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 48. 1989 czerwiec 22, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 49. 1989 czerwiec 23, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 50. 1989 czerwiec 26, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez ppłk. Henryka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 51. 1989 czerwiec 28, Szczecin – Analiza zatwierdzona przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotycząca zabezpieczenia operacyjnego kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 1989 r. prowadzonego w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia
 • Nr 52. 1989 lipiec 6, Szczecin – Meldunek sygnalny zatwierdzony przez kpt. Zbigniewa Linkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, dotyczący sprawy obiektowej o kryptonimie „Barwa V”, tajne specjalnego znaczenia

Część II. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

 • Nr 53. 1989 marzec 28, Szczecin – Protokół z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie dotyczący oceny wyników gospodarowania państwowych gospodarstw rolnych za rok 1988 w województwie szczecińskim
 • Nr 54. 1989 kwiecień 18, Szczecin – Protokół z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie dotyczący realizacji
  programu i perspektywy rozwoju szczecińskich ośrodków TV
 • Nr 55. 1989 kwiecień 21, Szczecin – Protokół z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Szczecinie dotyczący przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu oraz przygotowań do obchodów 1 Maja
 • Nr 56. 1989 maj 9, Szczecin – Protokół z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie dotyczący oceny przebiegu
  konwencji partyjnych, omówienia kandydatów na posłów i senatorów w okręgach wyborczych województwa szczecińskiego z mandatu PZPR oraz przyjęcia materiałów na posiedzenie plenarne KW PZPR
 • Nr 57. 1989 maj 17, Szczecin – Protokół z posiedzenia Plenum Komitetu Miejskiego PZPR w Szczecinie dotyczący oceny zadań partii w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu
 • Nr 58. 1989 czerwiec 6, Szczecin – Protokół z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie dotyczący oceny realizacji programu rozwoju produkcji rynkowej, analizy wyników wyborów do Sejmu i Senatu w województwie szczecińskim
 • Nr 59. 1989 czerwiec 20, Szczecin – Protokół z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie dotyczący akcji „Lato ‘89” – przygotowania województwa do sezonu letniego i turystycznego, analizy wyników wyborów do Sejmu i Senatu PRL
 • Nr 60. 1989 czerwiec 27, Szczecin – Protokół z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie dotyczący przyjęcia
  materiałów na Plenum KW PZPR
 • Nr 61. 1989 czerwiec 27, Szczecin – Stanowisko Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie po wyborach parlamentarnych
 • Nr 62. 1989 sierpień 1, Szczecin – Protokół z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR dotyczący przebiegu żniw, przygotowania
  placówek oświatowo-wychowawczych do realizacji zadań programowych w roku szkolnym 1989/1990
 • Nr 63. 1989 grudzień 27, Szczecin – Sprawozdanie z działalności wojewódzkiej organizacji partyjnej PZPR w Szczecinie w okresie: wrzesień 1986 – grudzień 1989 rok

Część III. Opozycja

 • Nr 64. 1989 marzec 23, Szczecin – Komunikat Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 65. 1989 kwiecień 4, Szczecin – Komunikat Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 66. 1989 kwiecień, Szczecin – Schemat organizacyjny Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza
  Zachodniego
 • Nr 67. 1989 kwiecień 7, Szczecin – Wniosek Tymczasowego Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność” w Szczecinie do Urzędu Miejskiego w Szczecinie
 • Nr 68. 1989 kwiecień 8, Gdańsk – Upoważnienie wydane przez Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsę do organizacji NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim
 • Nr 69. 1989 kwiecień 10, Szczecin – Protest wyborczy Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 70. 1989 kwiecień 14, Szczecin – Komunikat Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 71. 1989 kwiecień 14, Szczecin – Informacja MiędzyzakładowegoKomitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim
 • Nr 72. 1989 kwiecień 15, Szczecin – Wstępne stanowisko Tymczasowego Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność” w Szczecinie
 • Nr 73. 1989 kwiecień 18, Szczecin – Protokół z posiedzenia Konwentu Wyborczego do wytypowania kandydatów do Sejmu i Senatu Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 74. 1989 kwiecień 18, Szczecin – Protokół ustaleń Konwentu Wyborczego w zakresie wytypowania kandydatów do Sejmu i Senatu Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 75. 1989 kwiecień 20, Szczecin – Protokół z posiedzenia Konwentu Wyborczego do wytypowania kandydatów do Sejmu i Senatu Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 76. 1989 kwiecień 20, Szczecin – Protokół ustaleń Konwentu Wyborczego w zakresie wytypowania kandydata na mandat poselski w okręgu wyborczym w Stargardzie Szczecińskim Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 77. 1989 kwiecień 21, Szczecin – Protokół ustaleń Konwentu Wyborczego w zakresie wytypowania kandydata na mandat poselski w Okręgu Wyborczym w Stargardzie Szczecińskim
 • Nr 78. 1989 kwiecień 23, Warszawa – Protokół z posiedzenia Konwentu Wyborczego do wytypowania kandydatów do Sejmu i Senatu Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 79. 1989 kwiecień 24, Świnoujście – Komunikat Okręgowego Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” w Świnoujściu
 • Nr 80. 1989 kwiecień, Szczecin – Komunikat nr 2 Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 81. 1989 kwiecień, Szczecin – Komunikat Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 82. 1989 kwiecień 28, Szczecin – Informacje o sytuacji w województwie szczecińskim sporządzone przez Tomasza Peszke, łącznika
  Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” z Obywatelskim Komitetem Porozumiewawczym „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 83. 1989 maj 2, Szczecin – Informacja z województwa szczecińskiego sporządzona przez Tomasza Peszke, łącznika Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” z Obywatelskim Komitetem Porozumiewawczym „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 84. 1989 maj 3, Szczecin – Oświadczenie biskupa szczecińsko-Kamieńskiego w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu
 • Nr 85. 1989 maj 6, Szczecin – List otwarty Mariana Jurczyka do Lecha Wałęsy
 • Nr 86. 1989 maj 8, Szczecin – Wzory oświadczeń przedstawionych do podpisu Lechowi Wałęsie na spotkaniu Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego i Tymczasowego Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechem Wałęsą w Gdańsku
 • Nr 87. 1989 maj 8, Gdańsk – Upoważnienie wydane przez przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsę do organizacji NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim
 • Nr 88. 1989 maj 11, Stargard Szczeciński – Oświadczenie Waldemara Gila o rezygnacji ze startu w wyborach do Sejmu
 • Nr 89. 1989 maj 11, Szczecin – Stanowisko Ruchu „Wolność i Pokój” w Szczecinie wobec wyborów
 • Nr 90. 1989 maj 17, Szczecin – Pismo Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie do Lecha Wałęsy i Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
 • Nr 91. 1989 maj 26, Szczecin – Informacje ze Szczecina sporządzone przez Tomasza Peszke, łącznika Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” z Obywatelskim Komitetem Porozumiewawczym „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego
 • Nr 92. 1989 maj 27, Szczecin – Pismo Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie do Lecha Wałęsy i Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
 • Nr 93. 1989 czerwiec 9, Szczecin – Apel do Mariana Jurczyka
 • Nr 94. 1989 czerwiec 10, Szczecin – Uchwała uczestników Porozumienia na rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność”
 • Nr 95. 1989 czerwiec 11, Szczecin – Uchwała uczestników Porozumienia na rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność”

Wykaz skrótów
Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry