Nawigacja

Książki

Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989

Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989, red. ks. Tadeusz Ceynowa, Paweł Knap, Szczecin 2010, 292 s.

Publikacja jest owocem konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie i Katedrę Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego 25–26 marca 2009 r. Jej celem było przybliżenie historii walki „o rząd dusz”, jaką toczyły komunistyczne władze z Kościołem katolickim w okresie PRL-u. Organizatorzy starali się przybliżyć specyfikę działalności duchowieństwa na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej oraz struktury i metody aparatu represji, którego zadaniem była ateizacja społeczeństwa.

 • ks. Józef Marecki, Państwo a Kościół katolicki w latach 1945–1989. Walka o „rząd dusz”
 • ks. Robert Włodkowski, Antykościelne działania władz partyjno-państwowych. Próba klasyfikacji
 • ks. Grzegorz Wejman, Organizowanie struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1972
 • Tomasz Błaszak, Wydział IV KW MO/WUSW w Szczecinie w latach 1962–1989 (struktura, kadry, działalność)
 • ks. Grzegorz Harasimiak, Represje wobec Kościoła katolickiego na przykładzie postępowań karno-administracyjnych na terenie województwa szczecińskiego w latach 1962–1972
 • ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Zielonogórski aparat bezpieczeństwa wobec duchowieństwa dekanatu żarskiego w latach 1945–1972
 • Zbigniew Stanuch, Polityka władz państwowych na Pomorzu Zachodnim wobec nauczania religii w latach 1945–1961
 • s. Ewa Kaczmarek MChR, Ingerencja władz państwowych w działalność żeńskich zgromadzeń zakonnych na Pomorzu Zachodnim
 • ks. Dominik Zamiatała, Władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich na Pomorzu Zachodnim
 • Paweł Knap, „Kiedyś trzeba było zgodę wyrazić”. Dążenia do rozbudowy kościoła Świętego Krzyża w Szczecinie
 • ks. Tadeusz Ceynowa, Przygotowania do likwidacji Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku
 • Igor Hałagida, Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła greckokatolickiego w PRL (etapy i próba ogólnej charakterystyki)
 • Arkadiusz Słabig, Polityka władz państwowych wobec innych związków wyznaniowych na przykładzie zborów niemieckich Kościoła ewangelicko-augsburskiego
 • Tomasz Kenar, Oddział Wojewódzki PAX w Szczecinie wobec Kościoła katolickiego
 • Edward Stępień, Proces stanu wojennego – przykład księdza Bolesława Jewulskiego
 • Michał Siedziako, Komunistyczne władze przeciwko katolikom świeckim. Sprawa Zarządu Szczecińskiego Klubu Katolików w 1984 r.
   
 •  

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry