Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Kadra dowódcza SZP–ZWZ–AK w Konzentrationslager Auschwitz 1940–1945

Jerzy Dębski, Kadra dowódcza SZP–ZWZ–AK w Konzentrationslager Auschwitz 1940–1945, Katowice–Oświęcim 2009, 558 s.

Autor prezentuje strukturę SZP-ZWZ-AK oraz najważniejsze sprawy powodujące wielkie aresztowania i straty, w wyniku których żołnierze polskiego podziemia trafiali do KL Auschwitz. Wyciągnięte z tego zostały logiczne i usystematyzowane wnioski. To wszystko – konstrukcja pracy, jej baza źródłowa – budzi podziw dla wysiłków Autora i jego dorobku. Jest to poza tym praca, w której Autor w przeogromnym stopniu wykorzystał archiwalia związane z tematem, dzięki czemu uzyskujemy wielce pogłębiony na płaszczyźnie socjohistorycznej obraz związków KL Auschwitz z Polskim Państwem Podziemnym – związków tragicznych, bo wynikających z niemieckich sukcesów w walce z polską konspiracją. Po raz pierwszy dzięki niej obraz ten jest tak obszerny. Lektura pracy może sprawić wiele przyjemności i trzeba z całym przekonaniem stwierdzić, iż dzięki niej losy wielu ludzi stały się znane. Ponadto stan wiedzy okresu II wojny światowej, polskiego podziemia i KL Auschwitz uległ znacznemu poszerzeniu. Wspomniana dysertacja należy do tych prac, które będą należały do najważniejszych w historiografii polskiego podziemia w okresie II wojny światowej.

Z recenzji prof. UJ dr. hab. Grzegorza Mazura

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry