Nawigacja

Książki

Opowiem Ci moją historię… Walka i losy Polaków w latach II wojny światowej, materiały pokonkursowe

Opowiem Ci moją historię… Walka i losy Polaków w latach II wojny światowej, materiały pokonkursowe, wstęp i red. Tomasz Bereza, Rzeszów – Jarosław 2009, 240 s. + 32 s. wkł. zdj.

Od 2002 roku odbywa się w Jarosławiu konkurs historyczny „Zlot Gwiaździsty. Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”. Jego inicjatorem było Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, uzyskując wsparcie Urzędu Miasta Jarosławia. Początkowo konkurs był adresowany do uczniów szkół z powiatu jarosławskiego. Z upływem czasu powiększyło się zarówno grono organizatorów, jak i zasięg terytorialny Zlotu. Od roku 2006 współorganizatorem jest rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

W niniejszej publikacji zamieszczono pokłosie dwóch edycji Zlotu – z lat 2007 i 2008. W roku 2007 uczestnicy „podążali” śladami Polaków na frontach II wojny światowej, a tematyka konkursu obejmowała świadectwa uczestników działań wojennych. W roku 2008 hasło przewodnie Zlotu – Śladami Polaków wykorzystywanych do prac przymusowych w latach 1939–1956 – zachęciło dzieci i młodzież z kilku powiatów województwa podkarpackiego do odszukania we własnym środowisku robotników przymusowych III Rzeszy, Sybiraków, junaków Baudienstu i „Służby Polsce”.

Publikacja materiałów pokonkursowych nie wymaga szerszego uzasadnienia. Obok uhonorowania autorów i bohaterów prac, ma ona stanowić inspirację dla władz samorządowych oraz środowisk lokalnych do podejmowania podobnych inicjatyw. Niniejsza książka wpisuje się zarówno w misję Instytutu Pamięci Narodowej, jak i w cele statutowe Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Pamiętać należy, że poznanie dziejów rodziny, historii „małej Ojczyzny” jest dla młodych ludzi formą znacznie atrakcyjniejszą, aniżeli przyswajanie sobie dość abstrakcyjnych, bo zazwyczaj odległych geograficznie treści z podręczników historii.

Książkę można nabyć w wybranych księgarniach na terenie Podkarpacia oraz w rzeszowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, a także:

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry