Nawigacja

E-booki

„Solidarność” od wewnątrz 1980–1981

 • „Solidarność” od wewnątrz 1980–1981
  „Solidarność” od wewnątrz 1980–1981

„Solidarność” od wewnątrz 1980–1981, red. Andrzej Friszke, Krzysztof Persak i Paweł Sowiński, Warszawa 2013, 376 s. ISBN 978-83-8229-743-0 (EPUB), 978-83-8229-744-7 (MOBI)

Książka wydana we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nie jest zbadany w stopniu odpowiadającym jego roli i znaczeniu. Powstanie „Solidarności” w wyniku strajków sierpniowych i zawartych porozumień z komisjami rządowymi, a następnie złączenia inicjatyw lokalnych i utworzenia wspólnej centrali, było wydarzeniem bez precedensu w całym bloku wschodnim. Funkcjonowanie autentycznej, oddolnie budowanej organizacji związkowej w kraju realnego komunizmu podważało kluczowe cechy systemu.

Cały cykl zdarzeń w ciągu szesnastu miesięcy legalnego istnienia „Solidarności” można ukazać jako pękanie monopolu władzy w coraz większym stopniu i w kolejnych dziedzinach życia. Stary system się rozsypywał, a w jego miejsce powstawały nowe reguły relacji między władzą a społeczeństwem. „Solidarność” była głównym sprawcą tych zdarzeń i jej największą siłą, mniejsze inicjatywy społeczne mogły się rozwijać dzięki jej wsparciu, pod jej parasolem ochronnym.

Zamieszczone w niniejszym tomie artykuły są rozwinięciem referatów wygłoszonych na konferencji „»Solidarność« od wewnątrz 1980–1981”, która odbyła się 25 i 26 listopada 2010 r., a została zorganizowana przez Instytut Studiów Politycznych PAN we współpracy z Biurem Edukacji Publicznej IPN.

SPIS TREŚCI

Wstęp – Andrzej Friszke

 • Marcin Zaremba, Zimno, ciepło, gorąco. Nastroje Polaków od „zimy stulecia” do lata 1980
 • Jakub Kufel, Strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej i narodziny „Solidarności”
 • Tomasz Kozłowski, Między porozumieniami sierpniowymi a rejestracją NSZZ „Solidarność”
 • Marcin Zwolski, Duże i małe regiony „Solidarności”: porównanie dynamiki
 • Andrzej Friszke, Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” 1980–1981
 • Marek Wierzbicki, Region NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska 1980–1981 i jego specyfika. Zarys problematyki
 • Jarosław Neja, Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”. Formy organizacyjne i kultura polityczna
 • Piotr Osęka, Elita „Solidarności”. Prozopografia Komisji Krajowej
 • Bartosz Kaliski, Uczestnicy I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Próba analizy semantycznej
 • Krzysztof Podemski, Prasa „Solidarności” w oficjalnym obiegu w 1981 roku
 • Jan Olaszek, Prasa NSZZ „Solidarność” 1980–1981
 • Adam Leszczyński, Mikrosocjologia strajku
 • Dariusz Węgrzyn, Relacje między PZPR a NSZZ „Solidarność” w województwie bielskim 1980–1981
 • Kamil Dworaczek, Wszechnice związkowe na przykładzie Górnego Śląska, Warszawy i Wrocławia 1980–1981
 • Jacek Luszniewicz, Koncepcje ekonomiczne „Solidarności” 1980–1981. Reforma czy transformacja socjalistycznego systemu gospodarczego?
 • Rafał Chwedoruk, Program Samorządnej Rzeczypospolitej
 • „Solidarność” – rewolucja, powstanie czy reforma? Dyskusja panelowa

Wykaz skrótów
Indeks osób

do góry