Nawigacja

Видання IPN укр

Skład Kolegium IPN

prof. dr hab. Wojciech Polak

Zastępca Przewodniczącego

  • prof. dr hab. Wojciech Polak
    prof. dr hab. Wojciech Polak

Urodził się 22 lutego 1962 r. w Olsztynie.  W 1980 r. zaczął studia historyczne na UMK w Toruniu. W 1985 r. uzyskał stopień magistra i rozpoczął pracę w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Pracę doktorską „Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607–1613” (promotor: prof. dr hab. Janusz Małłek) obronił w 1994 r. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Jeszcze w 1995 r. jego doktorat ukazał się drukiem pt. „O Kreml i Smoleńszczyznę”. W 2003 r. opublikował w Wydawnictwie UMK obszerną rozprawę: „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  »Solidarność« i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981–4 VI 1989)”. Stała się ona podstawą jego habilitacji. Kolokwium habilitacyjne odbyło się na Wydziale Nauk Historycznych UMK 6 stycznia 2004 r.

Od listopada 2004 r. Wojciech Polak pracował w Instytucie Politologii UMK, od października 2005 r. był kierownikiem Zakładu Systemów Politycznych. W maju 2005 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK. 29 lutego 2008 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego tytuł profesora nauk humanistycznych. Od listopada 2008 r. zatrudniony był na stanowisku profesora zwyczajnego UMK na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. Od 2021 r. jest dyrektorem Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ostatnich latach prowadzi badania dotyczące głównie dziejów PRL (stan wojenny w Polsce, działalność Służby Bezpieczeństwa, relacje państwo–Kościół, historia opozycji demokratycznej i „Solidarności”). Ich owocem jest m.in. 30 książek autorskich na ten temat, publikowanych w latach 2003–2023.

Od 2022 r. jest redaktorem naczelnym rocznika historycznego „Copernicus. Czasy nowożytne i współczesne”. W latach 2010–2014 pełnił funkcję kierownika Ośrodka Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Jest konsultantem wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności.

Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W lutym 1981 r. został członkiem Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Działalność podziemną w NZS prowadził także po wprowadzeniu stanu wojennego, był członkiem podziemnego Tymczasowego Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Równocześnie przez całe lata osiemdziesiąte współpracował ze strukturami podziemnymi „Solidarności” Regionu Toruńskiego i Regionu Olsztyńskiego (m.in. drukowanie gazetek, kolportaż, działalność publicystyczna) W 2016 r. został powołany w skład Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie. Jest też członkiem zarządu Komitetu „Solidarni – Toruń Pamięta”, był także przewodniczącym Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej Instytutu Północnego w Olsztynie oraz przewodniczącego Rady Muzealnej Muzeum Pogranicza w Działdowie. Jest też członkiem Rady Naukowej Instytutu De Republica.

Od 2011 r. współorganizator Marszu Rotmistrza Pileckiego w Toruniu, a także gry terenowej dla młodzieży „O szablę rotmistrza Pileckiego”. Od 2010 r. przewodniczący Kapituły Konkursu Historycznego im. Generał Elżbiety Zawackiej dla młodzieży gimnazjów i szkół średnich. Przewodniczący Klubu Nowa Szewska Pasja. Wiceprzewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Toruniu.

31 sierpnia 2007 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność podziemną i niezależną w latach osiemdziesiątych. W grudniu 2015 r. odznaczony medalem „Zasłużony dla Miasta Torunia” na wstędze, a w lutym 2016 r. Krzyżem Wolności i Solidarności. W 2020 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i publicystycznej, za upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski. W 2023 r. odznaczony złotym  Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.

Członek Kolegium IPN w latach 2016–2023. W latach 2018–2021 (przez trzy kadencje) był przewodniczącym tego ciała. W latach 2021-2023 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Kolegium IPN.

Uchwałą Sejmu RP z dnia 16 czerwca 2023 r. ponownie powołany na członka Kolegium IPN.

do góry