Nawigacja

Видання IPN укр

Skład Kolegium IPN

dr hab. Mieczysław Ryba

Zastępca Przewodniczącego

  • dr hab. Mieczysław Ryba
    dr hab. Mieczysław Ryba

Urodził się 14 stycznia 1969 r. w Bieczu na Podkarpaciu. Ukończył studia historyczne w 1994 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 2008 r. uzyskał habilitację. Obecnie jest pracownikiem naukowym KUL, m.in. kierował katedrą Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku, a także wykładowcą Akademii Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich, magisterskich, kilku doktorskich. Prowadzi intensywną, interdyscyplinarną współpracę naukową ze środowiskiem tomistycznym KUL.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. książek: „Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym” (Lublin 1999), „Magistra vitae. Rozważania historyczne” (Radom 2004), „Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944–1956” (Lublin 2006), „Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie w latach 1914–1918” (Lublin 2007), „Odkłamać wczoraj i dziś” (Warszawa 2014), „Stosunki państwo-Kościół w województwie lubelskim 1918–1939” (Lublin 2016), „The idea of Catholic University in the reborn Poland” (Warszawa–Radzymin 2018), „Stosunki państwo-Kościół na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej” (Warszawa 2021).

Prof. Ryba pełni funkcję prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie. Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Społecznych KIK”, oraz czasopisma naukowego „Fides, Ratio et Patria. Studia toruńskie”. Jest znanym publicystą politycznym i historycznym. Od lat utrzymuje kontakty zawodowe z Instytutem Edukacji Narodowej. Jest też członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Wiele lat był radnym miasta Lublina. W latach 2010–2018 zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin; obecnie jest wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego. Prof. Ryba jest zaangażowany w różnorodne inicjatywy społeczne, samorządowe i państwowe. Od 27 do 28 kwietnia 2021 r. uczestniczył w pracach Rady Programowej Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza. Jest członkiem Rady Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu, a od czerwca 2020 r. członkiem Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. W listopadzie 2020 r. został przewodniczącym Zespołu Doradczego przy Ministrze Edukacji i Nauki.

11 listopada 2015 r. Mieczysław Ryba został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. Obecnie jest członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2007–2011 oraz 2022–2023. 

Uchwałą Sejmu RP z dnia 16 czerwca 2023 r. ponownie powołany na członka Kolegium IPN.

do góry