Nawigacja

Видання IPN укр

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Szczecinie prosi o kontakt osoby posiadające informacje w sprawie wysiedleń polskiej ludności cywilnej w okresie od 1939 do 1945 roku z dawnego województwa poleskiego i ich deportacji w głąb ZSRR

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie prowadzi śledztwo o sygn. S 73/07/Zk w sprawie dotyczącej wysiedleń polskiej ludności cywilnej w okresie od 1939 do 1945 roku z dawnego województwa poleskiego i ich deportacji w głąb ZSRR przez funkcjonariuszy okupacyjnych władz radzieckich.

Postępowanie dotyczy represji stosowanych wobec ludności polskiej przez funkcjonariuszy NKWD, które polegały na bezprawnym pozbawianiu wolności ludności polskiej z terenu byłego województwa poleskiego poprzez deportację w głąb azjatyckiej części ZSRR i zmuszanie do wykonywania ciężkiej pracy fizycznej w zamian za niewielkie racje żywnościowe. Z uwagi na bardzo ciężkie warunki panujące w obozach, głód, wycieńczenie spowodowane niewolniczą pracą, brak jakiejkolwiek opieki medycznej wielu zesłanych zmarło. Część ludności polskiej za pomocą gróźb i szantażu zmuszana była również do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego.

Osoby posiadające informacje na temat zbrodni komunistycznej będącej przedmiotem śledztwa, w tym w szczególności członkowie rodzin wywiezionych w głąb ZSRR, proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie (proszę powołać się na sygnaturę sprawy S 73/07 Zk).

Adres :
Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
71-422 Szczecin
ul. Piotra Skargi 14

Faks 91 312-94-05
Tel. 91 312-94-03
E- mail: izabela.pietryga@ipn.gov.pl

do góry