Nawigacja

Видання IPN укр

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Lublinie prosi o kontakt osoby posiadające informacje w sprawie wysiedleń polskiej ludności cywilnej w okresie od 1939 do 1945 roku z dawnego województwa wołyńskiego i ich deportacji w głąb ZSRR

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu prowadzi za sygn. S 97/07/Zk śledztwo w sprawie zabójstw oraz masowych aresztowań i deportacji osób narodowości polskiej w latach 1939–1941 z terenu ówczesnego województwa wołyńskiego do więzień i obozów położonych na terenie ZSRR, dokonanych z powodów politycznych przez formacje NKWD, stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości.

Dotychczas zebrany materiał dowodowy odnosi się do trzech deportacji osób narodowości polskiej z terenu b. województwa wołyńskiego, przeprowadzonych przez formacje NKWD, przy czym pierwsza z nich objęła osadników (zarówno wojskowych, jak i cywilnych) oraz leśników, rozpoczęła się 10 lutego 1940 r., druga deportacja przeprowadzona została 13 kwietnia 1940 r. i dotknęła rodziny jeńców wojennych z trzech obozów specjalnych – Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, a także rodziny więźniów politycznych z więzień Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi, jak również rodziny wojskowych zbiegłych za granicę. Trzecia deportacja, która rozpoczęła się 29 czerwca 1940 r., objęła uciekinierów z terenów polskich okupowanych przez Niemców.

Osoby posiadające informacje na temat zbrodni będących przedmiotem śledztwa, w tym w szczególności członkowie rodzin wywiezionych w głąb ZSRR, proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie O/Z w Radomiu (proszę powołać się na sygnaturę sprawy S 97/07 Zk).

Adres :
Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie
Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu
26-600 Radom
ul. Żeromskiego 53

Faks 48 36 - 82 - 405
Tel. 48 36 - 82 - 403
E-mail: andrzej.wojtys@ipn.gov.pl

do góry