Nawigacja

Видання IPN укр

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Białymstoku prosi o kontakt osoby posiadające informacje o ofiarach i okolicznościach zabójstwa 20 kobiet narodowości żydowskiej w sierpniu 1941 r. w rejonie wsi Bzury, pow. grajewski

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku prowadzi śledztwo S 8/12/Zn w sprawie zbrodni nazistowskiej będącej nadto zbrodnią wojenną, polegającą na dokonaniu w sierpniu 1941 roku w lesie położonym w rejonie wsi Bzury, gmina Szczuczyn, powiat grajewski, województwo podlaskie, przez nieobjętych aktem oskarżenia w procesach karnych Sądu Okręgowego w Ełku i Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, obywateli polskich, idących na rękę funkcjonariuszom niemieckiego aparatu okupacyjnego, zabójstwa 20 kobiet narodowości żydowskiej, poprzez zadanie pokrzywdzonym uderzeń okutymi pałkami i szpadlami po głowach.

Zebrany materiał dowodowy śledztwa S 8/12/Zn wskazuje, iż w sierpniu 1941 roku do prac polowych we wsi Bzury, województwo podlaskie, przywieziono z getta w Szczuczynie, 20 kobiet narodowości żydowskiej w wieku od 15 lat do 30 lat. Po zakończeniu prac polowych kobiety narodowości żydowskiej zostały zawiezione przez kilku mężczyzn do pobliskiego lasu, gdzie był już wykopany dół. Napastnicy kazali się tym kobietom rozebrać do bielizny i następnie zabili swoje ofiary przygotowanymi przez siebie poprzedniego dnia okutymi łopatami oraz okutymi pałkami.

W śledztwie S 8/12/Zn oprócz ustaleń okoliczności przedmiotowej zbrodni konieczne jest także ustalenie pełnych personaliów ofiar.

W związku z powyższym osoby posiadające informacje o danych personalnych zamordowanych w Bzurach kobiet narodowości żydowskiej oraz o okolicznościach tej zbrodni proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku (proszę powołać się na sygnaturę sprawy S 8/12/Zn).

To oczekiwanie prokuratorów współgra z ogłoszoną w marcu tego roku akcją „Ostatni świadek”, polegającą na wezwaniu do zgłaszania się osób, które posiadają informacje użyteczne w działalności śledczej Instytutu Pamięci Narodowej.

Adres: Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Białymstoku
15-637 Białystok
ul. Warsztatowa 1 A
tel. 085.66.45.790, fax. 085.66.45.799
e-mail danuta.pawlowicz@ipn.gov.pl


Naczelnik OKŚZpNP w Białymstoku
Zbigniew Kulikowski

do góry