Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ »Solidarność« 1980–1989/1990” – Wrocław, 11–12 czerwca 2024 r. (Zgłoszenia do 15 kwietnia 2024 r.)

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ »Solidarność« 1980–1989/1990” organizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Solidarność i opór społeczny 1956–1989”.

Termin konferencji: 1112 czerwca 2024 r. (wtorek–środa)

Miejsce konferencji: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37

W zamyśle organizatorów celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących historii NSZZ „Solidarność” w dużych zakładach pracy i historii sekcji branżowych Związku w latach 1980–1989/1990.

Proponowane obszary tematyczne konferencji skupiają się w trzech blokach zagadnień:

Blok I: Wewnątrz i wokół Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Wiodących Zakładów Pracy.

  1. Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Wiodących Zakładów Pracy: zagadnienia – geneza i funkcjonowanie w ramach Związku i ruchu społecznego, koncepcje reform gospodarczych, samorządu pracowniczego, przedsiębiorstwa społecznego; Sieć po 13 grudnia 1981 r. (do 1988/1989); 1989 próba odbudowy; Sieć jako ośrodek programotwórczy.
  2. NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy tworzących Sieć:

- Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy,

- Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach,

- Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach,

- Zakłady Urządzeń Technicznych „Zgoda” w Świętochłowicach,

- Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego w Szczecinie,

- Stocznia Gdańska im. W. Lenina w Gdańsku,

- Zakłady Przemysłu Metalowego im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,

- Państwowa Fabryka Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu,

- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Rzeszów” w Rzeszowie,

- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik” w Świdniku,

- Zakłady Mechaniczne „Ursus” w Warszawie,

- Kombinat Metalurgiczny Huta im. W. Lenina w Krakowie,

- Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego „Zastal” w Zielonej Górze,

- Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Poltex” im. J. Marchlewskiego w Łodzi,

- Białostockie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Fasty” w Białymstoku,

- Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil” w Olsztynie,

- Huta „Mała Panew” w Ozimku.

3. NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy blisko współpracujących w 1981 r. z Siecią:

- Zakłady Chemiczne „Zachem” w Bydgoszczy,

- PKS we Wrocławiu,

- Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych „Dolmel” we Wrocławiu,

- Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni,

- Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych „Unitra-Biazet” w Białymstoku,

- Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie,

- Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice” w Katowicach.

4. Samorząd pracowniczy w przedsiębiorstwie u schyłku PRL (1981–1990). Próba bilansu. Tworzenie i funkcjonowanie samorządu pracowniczego w wybranych zakładach pracy i na forum krajowym (1987–1990).

Blok II: NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy poza Siecią 1980–1989/1990.

Prezentacja wyników badań dotyczących historii wyróżniających się ogniw zakładowych NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy (w tym uczelni wyższych, bibliotek, muzeów itp.) w dużych i średnich miastach. Przy wyborze przedsiębiorstwa/uczelni/instytucji warto wziąć pod uwagę aktywność „Solidarności” w latach 80. w kilku aspektach: strajki (np. lato 1980 r., po 13 XII 1981 r., 1988 r.), aktywność w okresie 1980–1981, wydawanie niezależnych pism, działalność TKZ 1981–1989, Komitety Organizacyjne w latach 1988–1989, związkotwórczą, opozycyjną wiodącą rolę w mieście i okolicy oraz rolę zakładowych liderów lub grup działaczy w tworzeniu opozycyjnego środowiska w danym mieście.

Blok III: Sekcje branżowe i zawodowe NSZZ „Solidarność” 1980–1989/1990.

Prezentacja wyników badań dotyczących historii sekcji branżowych i zawodowych szczebla krajowego i regionalnego (geneza, działalność, ludzie, postulaty/koncepcje reform i ich realizacja, relacje z Krajową Komisją Porozumiewawczą / Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” i ministerstwami), w tym szczególnie Krajowych Komisji/Sekcji Koordynacyjnych NSZZ „Solidarność” pracowników: oświaty i wychowania, służby zdrowia, nauki (szkolnictwa wyższego), pracowników przemysłu górniczego, chemicznego, włókienniczego, lekkiego, metalowego, portowych, PKS, komunikacji miejskiej.

Czas wystąpień: 20 minut

Udział w konferencji jest nieodpłatny (od uczestników nie będzie pobierana opłata konferencyjna), organizatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania uczestników (pracownicy IPN rozliczają wszystkie koszty w ramach delegacji służbowych).

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (formularz poniżej) będą przyjmowane do 15 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy przysyłać na adresy e-mail organizatorów konferencji:

dr Grzegorz Waligóragrzegorz.waligora@ipn.gov.pl, tel. 71 326 97 48

Łukasz Sołtysiklukasz.soltysik@ipn.gov.pl; tel. 71 326 97 47

Zebrane artykuły zostaną wydane w monografii wieloautorskiej. Gotowe teksty do publikacji, zgodne z instrukcją wydawniczą IPN, należy przysłać do 30 września 2024 r.

do góry