Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa konferencja naukowa „Archiwa aparatu bezpieczeństwa PRL – struktury, organizacja, działalność” – Warszawa, 11 czerwca 2024

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w konferencji „Archiwa aparatu bezpieczeństwa PRL – struktury, organizacja, działalność”. Jej celem jest uzupełnienie luk badawczych, które dotyczą różnych aspektów organizacji i funkcjonowania archiwów UB/SB, MO, WOP, Więziennictwa, a także wojskowych organów represji w latach 1944–1990. Przedmiotem dyskusji będzie również problematyka dotycząca zarządzania archiwaliami tych instytucji po 1989 r. oraz stan ich zachowania.

W ramach omawianej tematyki chcielibyśmy poruszyć następujące zagadnienia:

 • tworzenie resortowych archiwów
 • sylwetki osób kierujących archiwami
 • procesy archiwotwórcze
 • gromadzenie i opracowanie dokumentacji
 • organizacja wewnętrzna archiwów
 • ewolucja struktur i kompetencje poszczególnych działów
 • instrukcje i przepisy wewnętrzne a praktyka działania
 • ewidencja operacyjna (kartoteki, pomoce ewidencyjne)
 • wykorzystywanie archiwaliów na potrzeby pracy operacyjnej
 • różnorodność zasobu
 • archiwalia przejęte przez organy bezpieczeństwa
 • profil kadry zatrudnionej w resortowych archiwach
 • informatyzacja archiwów i ewidencji operacyjnej
 • mikrofilmowanie zasobu
 • brakowanie akt przed i po 1989 r.
 • archiwa aparatu represji a archiwa państwowe
 • współpraca archiwów służb bloku wschodniego
 • losy archiwaliów organów bezpieczeństwa PRL po 1989 r.

Miejsce konferencji: Warszawa, 11 czerwca 2024 r.

Wystąpienia: 20 minut (do dyspozycji referentów będzie laptop i rzutnik multimedialny)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów spośród zgłoszonych propozycji. Wybrani prelegenci zostaną poinformowani o zaproszeniu na konferencję drogą mailową. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik) i przesłanie go na podany poniżej adres mailowy.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 kwietnia 2024 r.

Termin zatwierdzenia listy prelegentów: 29 kwietnia 2024 r.

Publikacja:

Przygotowane przez Państwa artykuły pokonferencyjne staną się podstawą bloku tematycznego periodyku „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, którego wydanie planowane jest na rok 2025 (40 pkt. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, zapewniają referentom bezpłatne noclegi, wyżywienie w dniu konferencji oraz zwrot kosztów podróży. Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Zgłoszenia prosimy kierować do:

Magdalena Dźwigał, tel. (91) 484-98-61, e-mail: magdalena.dzwigal@ipn.gov.pl

do góry