Nawigacja

Oddział IPN we Wrocławiu

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych we Wrocławiu

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu
pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław   
tel. 71 326 97 38, fax 71 326 97 40   

 

Naczelnik   dr hab. Robert Klementowski
tel. (0-71) 326-97-36

robert.klementowski@ipn.gov.pl 

Ewa Chabros – starszy specjalista
tel. (0-71) 326-97-41
ewa.chabros@ipn.gov.pl 

dr Kamil Dworaczek – specjalista
tel. (0-71) 326-97-48
kamil.dworaczek@ipn.gov.pl 

dr Joanna Hytrek-Hryciuk –starszy specjalista
tel. (071) 326-97-44
joanna.hytrek@ipn.gov.pl 

Agnieszka Klarman – specjalista
tel. (0-71) 326-97-42
agnieszka.klarman@ipn.gov.pl 

Łukasz Sołtysik – starszy specjalista
tel. (0-71) 326-97-47
lukasz.soltysik@ipn.gov.pl 

dr hab. Jarosław Syrnyk – główny specjalista
tel. (0-71) 326-97-57
jaroslaw.syrnyk@ipn.gov.pl 

dr Grzegorz Waligóra
tel. (0-71) 326-97-46
grzegorz.waligora@ipn.gov.pl 

dr Norbert Wójtowicz – starszy specjalista
tel. (0-71) 335-86-88
norbert.wojtowicz@ipn.gov.pl  

do góry