Nawigacja

Oddział IPN we Wrocławiu

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej we Wrocławiu

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu
ul. Długosza 48, 51-162 Wrocław   
tel. 71 326 97 66, fax 71 326 97 40  

Naczelnik – Grzegorz Kowal

Sekretariat – edukacja.wroclaw@ipn.gov.pl
Joanna Birecka
tel. 71 326 97 66, fax 71 326 97 40
joanna.birecka@ipn.gov.pl

Kamila Bałchanowska – specjalista
tel. 604 853 583
kamila.balchanowska@ipn.gov.pl 

dr Stanisław Bogaczewicz – główny specjalista
tel. 71 326 97 51
stanislaw.bogaczewicz@ipn.gov.pl 

Artur Cieślik – główny specjalista
tel. 71 776 37 17
artur.cieslik@ipn.gov.pl

dr Iwona Demczyszak – główny specjalista
tel. 71 326 97 45
iwona.demczyszak@ipn.gov.pl

Joanna Demków – główny specjalista
tel. 539 025 926
joanna.demkow@ipn.gov.pl

Marek Gadowicz – główny specjalista
tel. 71 326 97 39
marek.gadowicz@ipn.gov.pl

Iwona Gajewska – główny specjalista
tel. 730 725 899
iwona.gajewska@ipn.gov.pl

Barbara Iwanicka – specjalista
tel. 539 026 567
barbara.iwanicka@ipn.gov.pl

Kamilla Jasińska – główny specjalista
tel. 71 326 97 62
kamilla.jasinska@ipn.gov.pl

Stanisław Kiełb – główny specjalista
tel. 71 326 97 60
stanislaw.kielb@ipn.gov.pl

Jakub Król-Kulikowski – starszy inspektor
tel. 71 326 97 53
jakub.kulikowski@ipn.gov.pl

Jacek Wojciechowski – główny specjalista
tel. 730 725 899
jacek.wojciechowski@ipn.gov.pl 

do góry