Nawigacja

Centrala

Biuro Badań Historycznych

Adres do korespondencji:
Biuro Badań Historycznych IPN
ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa

p.o. Dyrektora BBH – prof. Marek Wierzbicki
tel. (22) 581 88 71
marek.wierzbicki@ipn.gov.pl


Zastępca Dyrektora BBH – dr Jerzy Bednarek
tel. (22) 581 88 71
jerzy.bednarek@ipn.gov.pl 


Zastępca Dyrektora BBH – dr Rafał Leśkiewicz
tel. (22) 581 88 71
rafal.leskiewicz@ipn.gov.pl


Samodzielna Sekcja Organizacyjna

Kierownk – Małgorzata Sagan 
tel. (22) 581 88 71
malgorzata.sagan@ipn.gov.pl 

Karolina Dybkowska
tel: (22)  581 87 50
karolina.dybkowska@ipn.gov.pl 

Marta Mazurkiewicz 
tel. (22) 581 85 41
marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl 

Sylwia Sołtysiak
tel.  2(2) 581 88 55
sylwia.sołtysiak@ipn.gov.pl 

Izabela Żołnowska
tel. (22) 581 88 77
izabela.rozek@ipn.gov.pl 

Wydział Historii Polski do 1945 r.

Naczelnik – dr hab. Sławomir Kalbarczyk 
tel. (22) 581 85 48
slawomir.kalbarczyk@ipn.gov.pl 

Magdalena Gibiec
magdalena.gibiec@ipn.gov.pl 

dr Alicja Gontarek
tel. (22) 581 85 59
alicja.gontarek@ipn.gov.pl 

dr hab. Waldemar Grabowski
tel. (22) 581 85 40
waldemar.grabowski@ipn.gov.pl 

dr Martyna Grądzka-Rejak
tel. (22) 581 89 75
martyna.gradzka@ipn.gov.pl 

dr Paweł Kosiński
tel. 22 581 88 81
pawel.kosinski@ipn.gov.pl 

dr hab. Marcin Kruszyński
tel. kom. 669 439 218
marcin.kruszynski@ipn.gov.pl  

dr Paweł Libera
tel. (22) 581 88 60
pawel.libera@ipn.gov.pl 

dr Marcin Przegiętka
tel. (22) 581 85 06
marcin.przegietka@ipn.gov.pl 

Tomasz Sudoł
tel. (22) 581 85 01
tomasz.sudol@ipn.gov.pl 

dr hab. Jan Szumski
tel. 22 581 85 59
jan.szumski@ipn.gov.pl  

dr Marcin Urynowicz
tel. (22) 581 88 93
marcin.urynowicz@ipn.gov.pl 

Wydział Historii Polski w latach 1945–1990

Naczelnik  dr Andrzej Boboli
tel 22 581 87 24
andrzej.boboli@ipn.gov.pl 

dr Justyna Błażejowska
tel. (22) 581 85 38
justyna.blazejowska@ipn.gov.pl 

dr hab. Władysław Bułhak
tel. (22) 581 85 80
wladyslaw.bulhak@ipn.gov.pl 

dr Przemysław Gasztold
tel. (22) 581 87 41
przemyslaw.gasztold@ipn.gov.pl 

dr Piotr Gontarczyk
tel. (22) 581 87 35
piotr.gontarczyk@ipn.gov.pl 

prof. dr hab. Rafał Habielski
tel. (22) 581 58 79
rafal.habielski@ipn.gov.pl 

dr Marek Hańderek 
tel. (22) 581 85 08
marek.handerek@ipn.gov.pl 

dr Tomasz Kozłowski
tel. (22) 581 87 37
tomasz.kozlowski@ipn.gov.pl 

dr hab. Rafał Łatka
tel. (22) 581 85 31
rafal.latka@ipn.gov.pl 

dr Grzegorz Majchrzak
tel. (22) 581 87 17
grzegorz.majchrzak@ipn.gov.pl 

dr Marta Marcinkiewicz
marta.marcinkiewicz @ipn.gov.pl 

dr Jan Olaszek
tel. (22) 581 87 38
jan.olaszek@ipn.gov.pl 

Radosław Peterman
tel. (22) 540 58 81
radoslaw.peterman@ipn.gov.pl 

dr Małgorzata Ptasińska
tel. (22) 581 85 09
malgorzata.ptasinska@ipn.gov.pl 

dr Paweł Sasanka
tel. (22) 581 87 52
pawel.sasanka@ipn.gov.pl 

Paweł Sztama
tel. (22) 581 87 16
pawel.sztama@ipn.gov.pl 

dr hab. Mirosław Szumiło 
tel. (22) 581 89 98
miroslaw.szumilo@ipn.gov.pl 

Sylwia Szyc
tel. 22 581 89 87
sylwia.szyc@ipn.gov.pl 

Grzegorz Wołk
tel. (22) 581 89 74
grzegorz.wolk@ipn.gov.pl 

 

do góry