Nawigacja

Centrala

Biuro Badań Historycznych

Adres do korespondencji:
Biuro Badań Historycznych IPN
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa

 

Dyrektor BBH – dr Sebastian Pilarski
sebastian.pilarski@ipn.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora BBH – dr Konrad Graczyk
konrad.graczyk@ipn.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora BBH – Joanna Pobocha-Górkiewicz
joanna.pobocha@ipn.gov.pl

 

Sekretariat
sekretariat.bbh@ipn.gov.pl 

Paulina Borowa
tel. (22) 581-87-50
paulina.borowa@ipn.gov.pl 

Euzebiusz Zgadzaj
tel. (22) 581 87 54
euzebiusz.zgadzaj@ipn.gov.pl 


Samodzielna Sekcja Organizacyjna

Kierownik – Małgorzata Sagan 
tel. (22) 581 88 71
malgorzata.sagan@ipn.gov.pl 

Marta Mazurkiewicz 
tel. (22) 581 85 41
marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl 

Sylwia Sołtysiak
tel.  2(2) 581 88 55
sylwia.sołtysiak@ipn.gov.pl 

Izabela Żołnowska
tel. (22) 581 88 77
izabela.rozek@ipn.gov.pl  

Wydział Historii Polski do 1945 r.

Naczelnik – dr hab. Sławomir Kalbarczyk 
tel. (22) 581 85 48
slawomir.kalbarczyk@ipn.gov.pl 

dr hab. Waldemar Grabowski
tel. (22) 581 85 40
waldemar.grabowski@ipn.gov.pl 

dr Martyna Grądzka-Rejak
tel. (22) 581 89 75
martyna.gradzka@ipn.gov.pl 

dr Paweł Kosiński
tel. 22 581 88 81
pawel.kosinski@ipn.gov.pl

dr Paweł Libera
tel. (22) 581 88 60
pawel.libera@ipn.gov.pl

dr Marcin Przegiętka
tel. (22) 581 85 06
marcin.przegietka@ipn.gov.pl 

dr Tomasz Sudoł
tel. (22) 581 85 01
tomasz.sudol@ipn.gov.pl 

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
tel. 795 468 295
wlodzimierz.suleja@ipn.gov.pl 

Zespół Pełnomocnika Prezesa IPN do spraw badań nad terrorem okupacyjnym na ziemiach polskich w latach 19391945

dr Rafał Drabik
tel. kom 538 514 922
rafal.drabik@ipn.gov.pl 

Zdzisław Jurkowski
tel. kom. 692 436 104
zdzislaw.jurkowski@ipn.gov.pl


dr Soraya Kuklińska
tel. kom. 538 513 874
soraya.kuklinska@ipn.gov.pl 

dr hab. Piotr Majewski
tel. (22) 581 57 63
piotr.majewski@ipn.gov.pl 

dr hab. Monika Tomkiewicz
tel. kom. 516 241 921
monika.tomkiewicz@ipn.gov.pl 

dr Karolina Trzeskowska-Kubasik
tel. kom. 602 463 740
karolina.trzeskowska-kubasik@ipn.gov.pl 

Maria Zima
tel. (22) 540 58 97
maria.zima@ipn.gov.pl 

Wydział Historii Polski w latach 1945–1990

Naczelnik – dr Grzegorz Wołk
tel. (22) 581 89 74
grzegorz.wolk@ipn.gov.pl 

dr Justyna Błażejowska
tel. (22) 581 85 38
justyna.blazejowska@ipn.gov.pl 

dr Andrzej Boboli
tel (22) 581 87 24
andrzej.boboli@ipn.gov.pl 

dr hab. Władysław Bułhak
tel. (22) 581 85 80
wladyslaw.bulhak@ipn.gov.pl 

dr Przemysław Gasztold
tel. (22) 581 87 41
przemyslaw.gasztold@ipn.gov.pl 

dr Piotr Gontarczyk
tel. (22) 581 87 35
piotr.gontarczyk@ipn.gov.pl 

dr Marek Hańderek 
tel. (22) 581 85 08
marek.handerek@ipn.gov.pl 

dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka
danuta.jastrzebska-golonka@ipn.gov.pl

 

dr Tomasz Kozłowski
tel. (22) 581 87 37
tomasz.kozlowski@ipn.gov.pl 

dr Monika Litwińska
monika.litwinska@ipn.gov.pl 

dr Grzegorz Majchrzak
tel. (22) 581 87 17
grzegorz.majchrzak@ipn.gov.pl 

dr Marta Marcinkiewicz
marta.marcinkiewicz @ipn.gov.pl 

dr hab. Małgorzata Misiak
malgorzata.misiak@ipn.gov.pl 

dr Jan Olaszek
tel. (22) 581 87 38
jan.olaszek@ipn.gov.pl 

Radosław Peterman
tel. (22) 540 58 81
radoslaw.peterman@ipn.gov.pl

dr Małgorzata Ptasińska
tel. (22) 581 85 09
malgorzata.ptasinska@ipn.gov.pl 

dr Paweł Sasanka
tel. (22) 581 87 52
pawel.sasanka@ipn.gov.pl 

dr hab. Mirosław Supruniuk
miroslaw.supruniuk@ipn.gov.pl 

Paweł Sztama
tel. (22) 581 87 16
pawel.sztama@ipn.gov.pl 

dr hab. Mirosław Szumiło
tel. (22) 581 89 98
miroslaw.szumilo@ipn.gov.pl 

dr hab. Jan Szumski
tel. (22) 581 88 17
jan.szumski@ipn.gov.pl 

Sylwia Szyc
tel. 22 581 89 87
sylwia.szyc@ipn.gov.pl 

dr Marcin Urynowicz
tel. (22) 581 88 93
marcin.urynowicz@ipn.gov.pl 

dr hab. Rafał Łatka
tel. (22) 581 85 31
rafal.latka@ipn.gov.pl

 

do góry