Nawigacja

Видання IPN укр

Historia z IPN

Zniszczenia Warszawy w 1939 roku w obiektywie Antoniego Snawadzkiego

Antoni Snawadzki urodził się w 1897 r. w Kaliszu i wychował w patriotycznej atmosferze. Wstąpił do Legionów Polskich, później działał w konspiracji POW. Po odzyskaniu niepodległości służył w Wojsku Polskim. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. i w III powstaniu śląskim. Pasjonował się fotografią, lecz nie udało mu się podjąć działalności zawodowej w tej dziedzinie.

W 1939 r. wziął udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji pozostał w mieście i prywatnym aparatem fotografował jesienią 1939 r. zniszczone budynki, ślady walk i ekshumacje ofiar. Został aresztowany 19 stycznia 1940 r. przez niemiecką policję. Jego późniejsze losy pozostają do dziś tajemnicą.

W czasie Powstania Warszawskiego kolekcja jego zdjęć uległa rozproszeniu. Część odbitek została odnaleziona na terenie Warszawy i trafiła do zbiorów Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Dużą partię zdjęć w 1966 r. przekazał Głównej Komisji Bolesław Modzewski.

Obecnie największym zbiorem zdjęć Antoniego Snawadzkiego dysponuje Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. W 2019 roku Archiwum IPN przygotowało wystawę plenerową, na którą złożyły się zdjęcia Antoniego Snawadzkego, obrazujące zniszczenia Warszawy po oblężeniu w 1939 r.

W 2009 roku Instytut Pamięci Narodowej wydał album „Okaleczone miasto – Warszawa '39. Wojenne zniszczenia obiektów stolicy w fotografiach Antoniego Snawadzkiego”, oprac. Marcin Majewski. Publikacja przedstawia fotografie autorstwa Antoniego Snawadzkiego dotyczące zniszczeń Warszawy w 1939 roku. Unikalne zdjęcia pochodzą z zasobu archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawiają zniszczone lub uszkodzone szpitale, kościoły, szkoły, dworce kolejowe, obiekty administracyjne, ale także hotele i budynki mieszkalne. Ukazują okaleczone miasto – Warszawę z jesieni 1939 roku. Ponad 130 fotografii zostało wykonanych w okresie pomiędzy sierpniem a grudniem 1939 roku. W publikacji zamieszczono także fotografie z archiwum rodziny Snawadzkiego oraz wzbogacono ją o plany wybranych części Warszawy, a także o fotografie współczesne.

 

 • Kamienice między placem Krasińskich i ul. Nowiniarską (pl. Krasińskich 6/8/10 - ul. Nowiniarska 1/3/5) - widok części północnej z placu w kierunku wschodnim
  Kamienice między placem Krasińskich i ul. Nowiniarską (pl. Krasińskich 6/8/10 - ul. Nowiniarska 1/3/5) - widok części północnej z placu w kierunku wschodnim
 • Ruiny zniszczonych kamienic przy ul. Franciszkańskiej (prawdopodobnie po północnej stronie między ul. Nalewki i ul. Bonifraterską)
  Ruiny zniszczonych kamienic przy ul. Franciszkańskiej (prawdopodobnie po północnej stronie między ul. Nalewki i ul. Bonifraterską)
 • Budynki przy ul. Wierzbowej - widok z placu Teatralnego. Od prawej: fragment kamienicy Petiscusa (ul. Wierzbowa róg Senatorskiej), dalej zburzona kamienica Dmuszewskiego
  Budynki przy ul. Wierzbowej - widok z placu Teatralnego. Od prawej: fragment kamienicy Petiscusa (ul. Wierzbowa róg Senatorskiej), dalej zburzona kamienica Dmuszewskiego
 • Zniszczona zabudowa północnej pierzei placu Piłsudskiego - widok w kierunku północnym. Widoczne ruiny spalonych kamienic przy ul. Wierzbowej 2 i ul. Ossolińskich 8
  Zniszczona zabudowa północnej pierzei placu Piłsudskiego - widok w kierunku północnym. Widoczne ruiny spalonych kamienic przy ul. Wierzbowej 2 i ul. Ossolińskich 8
 • Wypalone domy przy ul. Królewskiej
  Wypalone domy przy ul. Królewskiej
 • Spalone tylne pawilony Szpitala Św. Ducha przy ul. Elektoralnej 12
  Spalone tylne pawilony Szpitala Św. Ducha przy ul. Elektoralnej 12
 • Zniszczona kamienica przy ul. Rynkowej (współcześnie rejon Parku Mirowskiego)
  Zniszczona kamienica przy ul. Rynkowej (współcześnie rejon Parku Mirowskiego)
 • Ruiny zniszczonych budynków przy obecnie nieistniejącej ul. Wielkiej (współcześnie okolice placu Defilad)
  Ruiny zniszczonych budynków przy obecnie nieistniejącej ul. Wielkiej (współcześnie okolice placu Defilad)
 • Okolice Dworca Głównego. Na pierwszym planie zniszczony budynek tzw. „Nowej Poczekalni” dawnego Dworca Wiedeńskiego, za nim tylna fasada Hotelu „Astoria”. W tle po lewej zabudowa wzdłuż ul. Chmielnej
  Okolice Dworca Głównego. Na pierwszym planie zniszczony budynek tzw. „Nowej Poczekalni” dawnego Dworca Wiedeńskiego, za nim tylna fasada Hotelu „Astoria”. W tle po lewej zabudowa wzdłuż ul. Chmielnej
 • Budynek Orbisu (Al. Jerozolimskie 33 róg ul. Marszałkowskiej 98) - widok w kierunku północnym. Po lewej w głębi kamienica Lothego (Al. Jerozolimskie 34/36 róg ul. Marszałkowskiej 100)
  Budynek Orbisu (Al. Jerozolimskie 33 róg ul. Marszałkowskiej 98) - widok w kierunku północnym. Po lewej w głębi kamienica Lothego (Al. Jerozolimskie 34/36 róg ul. Marszałkowskiej 100)
 • Częściowo zburzony budynek przy ul. Emilii Plater
  Częściowo zburzony budynek przy ul. Emilii Plater
 • Ruiny zniszczonych budynków na rogu ul. Marszałkowskiej i Wspólnej - widok pod kątem przez ulicę
  Ruiny zniszczonych budynków na rogu ul. Marszałkowskiej i Wspólnej - widok pod kątem przez ulicę
 • Spalona kamienica hr. Ostrowskiego na rogu ul. Świętokrzyskiej i Mazowieckiej - widok z pl. Napoleona (obecnie pl. Powstańców Warszawy)
  Spalona kamienica hr. Ostrowskiego na rogu ul. Świętokrzyskiej i Mazowieckiej - widok z pl. Napoleona (obecnie pl. Powstańców Warszawy)
 • Zniszczone domy po północnej stronie ul. Ordynackiej - widok prawdopodobnie z rogu ul. Kopernika. Na końcu tzw. Dom Miłosierdzia, w tle po prawej budynek Konserwatorium Muzycznego
  Zniszczone domy po północnej stronie ul. Ordynackiej - widok prawdopodobnie z rogu ul. Kopernika. Na końcu tzw. Dom Miłosierdzia, w tle po prawej budynek Konserwatorium Muzycznego
 • Zniszczone budynki przy ul. Ordynackiej i Okólnik
  Zniszczone budynki przy ul. Ordynackiej i Okólnik
 • Uszkodzone kamienice przy alei 3 Maja
  Uszkodzone kamienice przy alei 3 Maja
 • Zniszczony budynek Szkoły Powszechnej przy ul. Szerokiej (obecnie ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego)
  Zniszczony budynek Szkoły Powszechnej przy ul. Szerokiej (obecnie ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego)
 • Zniszczone domy przy ul. Zamoyskiego
  Zniszczone domy przy ul. Zamoyskiego
 • Ruiny domów przy ul. Wołomińskiej
  Ruiny domów przy ul. Wołomińskiej
do góry