Nawigacja

Видання IPN укр

Wystawy

„Zwycięska dekada”. Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” w ikonografii (1980–1990)

Wystawa  przedstawia w układzie chronologicznym najważniejsze momenty w historii bydgoskiej „Solidarności” w latach osiemdziesiątych. Na wystawie oprócz informacji o założycielskim wiecu w hali „Astorii” (październik 1980 r.), działalności bydgoskiej „Solidarności” w pierwszym okresie jej istnienia, sytuacji podczas stanu wojennego czy etapie odbudowy Związku, można znaleźć także fotografie i opisy wydarzeń, które odbiły się głośnym echem w całym kraju (Bydgoski Marzec ’81 czy zabójstwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki), plansze poświęcone funkcjonariuszom i działalności SB wobec środowiska bydgoskiej „Solidarności” oraz roli, jaką pełnił w tym okresie Kościół Katolicki.

Prezentowane na wystawie materiały pochodzą ze zbiorów archiwalnych Delegatury IPN w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, a także zbiorów wielu osób prywatnych. Autorami wystawy są pracownicy pionu edukacyjno-naukowego Delegatury IPN w Bydgoszczy: Kamila Churska, dr Katarzyna Maniewska oraz dr Krzysztof Osiński.

Ekspozycja składa się z 26 paneli.

do góry