Nawigacja

Видання IPN укр

Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej

Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 do udziału w kolejnym cyklu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, realizowanym w kilkunastu miastach Polski.

Dwuletni tym razem cykl, który nosi tytuł „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”, będzie się składał z czterech tematów dotyczących  historii Polski w latach 1768–1923.

Każdy z tematów będzie realizowany podczas dwóch spotkań z nauczycielami, składających się z wykładu, warsztatów metodycznych oraz elementu multimedialnego. Po zakończeniu cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty. 

Celem drugiego cyklu seminariów jest przedstawienie historii walk o niepodległość Polski od konfederacji barskiej po odzyskanie niepodległości w 1918 roku, walk o granice państwa polskiego oraz kształtowania się struktur Rzeczypospolitej.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

► KOORDYNATORZY

Cykl: Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r.
oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej

ZAGADNIENIA

do góry