Nawigacja

Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

Konferencja edukacyjna dla nauczycieli pracujących poza granicami kraju „Polonijne spotkania z historią najnowszą” – 4–12 lipca 2017

Od 4 do 12 lipca 2017 roku w Centrum konferencyjnym „Falenty” trwają jedenaste już „Polonijne spotkania z historia najnowszą”. 42 nauczycieli polonijnych, uczących w polskich szkołach lub innych placówkach edukacyjnych poza granicami naszego kraju – z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Łotwy, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Czech, Francji, Tunezji, Belgii, Kazachstanu – podczas warsztatów i wykładów poznaje tajniki historii Polski XX wieku.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji zapoznali się z ofertą edukacyjną Biura Edukacji Narodowej IPN, o której opowiedziała im dyrektor BEN IPN Justyna Skowronek. Nauczyciele wysłuchali także wykładu prof. Józefa Mareckiego „Polskie drogi do niepodległości”. W drugiej części dnia edukatorzy opowiadali o miejscach pamięci związanych z historią Polski, które znajdują się w miejscach ich zamieszkania. 

11 lipca 2017 r. uczestnicy XI Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą odwiedzili Archiwum IPN. Grupa nauczycieli zapoznała się ze specyfiką zasobu archiwalnego oraz zadaniami realizowanymi przez Archiwum IPN. 

Podczas wizyty pracownicy Archiwum zaprezentowali działanie systemu Cyfrowego Archiwum, a także omówili zadania Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej oraz formy popularyzacji wiedzy o zasobie archiwalnym Instytutu. Goście mieli również możliwość zapoznania się z projektem Archiwum Pełne Pamięci.

Podczas wizyty nauczyciele odwiedzili magazyn, w którym przechowywane są materiały przekazane do naszego zasobu przez Ministra Obrony Narodowej oraz Pracownię Konserwacji Dokumentów.

Program  XI Polonijnych spotkań z historią najnowszą

 • Inauguracja „Polonijnych spotkań z historią najnowszą” – 4 lipca 2017

 • Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
  Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
 • Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
  Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
 • Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
  Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
 • Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
  Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
 • Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
  Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
 • Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
  Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
 • Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
  Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
 • Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
  Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
 • Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
  Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
 • Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
  Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
 • Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
  Polonijne spotkania z historią najnowszą 2017
 • Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)

 • Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
  Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
 • Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
  Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
 • Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
  Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
 • Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
  Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
 • Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
  Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
 • Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
  Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
 • Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
  Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
 • Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
  Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
 • Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
  Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
 • Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
  Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
 • Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
  Wizyta nauczycieli polonijnych w Archiwum IPN – 11 lipca 2017
do góry