Nawigacja

Portale tematyczne

Zbrodnia pomorska

Jesienią 1939 r. na Pomorzu, w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta niemieckiego zamordowano co najmniej 30 tys. osób. Wydarzenia te historycy definiują jako zbrodnię pomorską 1939.

zbrodniapomorska1939.pl

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pracownicy Delegatury IPN w Bydgoszczy – dr Tomasz Ceran, Mirosław Sprenger oraz Piotr Wiejak – przygotowali portal internetowy „Zbrodnia Pomorska 1939”. W zamierzeniu autorów materiały te mają stanowić pomoc dydaktyczną, która umożliwi nauczycielom szkół ponadpodstawowych w sposób atrakcyjny i nowoczesny przybliżyć uczniom niezwykle istotne, ale i trudne treści dotyczące historii regionu.

do góry