Nawigacja

Portale tematyczne

Korpus Ochrony Pogranicza

W 95. rocznicę powołania do życia Korpusu Ochrony Pogranicza przygotowaliśmy portal tematyczny poświęcony tej przedwojennej formacji granicznej.

kop.ipn.gov.pl

W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Nie oznaczało to jednak końca zmagań o kształt i bezpieczeństwo państwa. Jednym z pilnych problemów było zapewnienie spokoju na wschodnich rubieżach, gdzie szalała ówczesna wojna hybrydowa. Inspirowana z Kremla, w 1924 roku osiągnęła apogeum, a bandyckie rajdy i akcje dywersyjne stały się nieomal codziennością, powodując stałe napięcia i niestabilność pogranicza. W celu zaprowadzenia długo oczekiwanego spokoju i skutecznej ochrony kresów wschodnich II Rzeczypospolitej na posiedzeniu Politycznego Komitetu Rady Ministrów podjęto uchwałę o utworzeniu korpusu granicznego, mającego zaprowadzić długo oczekiwany spokój i skutecznie chroniącego wschodnie pogranicze II RP. Korpus Ochrony Pogranicza jako formacja graniczna, ale o charakterze wojskowym, szybko przywrócił bezpieczeństwo. Swoją codzienną sumienną służbą w ciągu piętnastu lat istnienia przyczynił się do postrzegania go jako wyjątkowej jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Autentyczne zaangażowanie żołnierzy korpusu praktycznie w każdej dziedzinie kresowego życia zyskało im w sercach i pamięci ludności pogranicza trwałe miejsce.

Ideą stworzenia portalu edukacyjnego było nie tylko zgromadzenie w jednym miejscu jak największej liczby fotografii i materiałów archiwalnych poświęconych formacji, ale również stworzenie nowoczesnego narzędzia edukacyjnego. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy historyków, pasjonatów, artystów i młodzież.  Szczególną cechą portalu jest jego otwarta forma, która pozwala na publikowanie nowych materiałów, co będzie miało miejsce w przyszłości.

Zachęcamy do korzystania z portalu, a jednocześnie wierzymy, że stanie się on ważnym narzędziem edukacyjnym służącym do poznania historii formacji i przyczyni się jednocześnie do kultywowania pamięci o żołnierzach Korpusu Ochrony Pograniczna.

do góry