Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Dla nauczycieli

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy i Opiekunowie,

Zachęcamy do przejrzenia, ściągnięcia lub wydrukowania materiałów, które kompleksowo i w atrakcyjnej formie językowej i graficznej przedstawiają najważniejsze wydarzenia historii Polski w XX wieku.

Materiały można dowolnie powielać w celach niekomercyjnych i edukacyjnych, niech będą pomocą merytoryczną w krzewieniu prawdy o polskiej przeszłości. Wystarczy „kliknąć” w interesujący Państwa tytuł i pojawi się odpowiedni materiał.

Pracujemy nad stworzeniem tek edukacyjnych dotyczących innych tematów.

Materiały edukacyjne:

 1. Zbrodnia Wołyńska 1943: „Kto tego nie widział nigdy w to nie uwierzy…”. Zbrodnia Wołyńska – historia i pamięć
 2. Grudniowa masakra w Gdańsku i Gdyni w 1970 roku: „To nie na darmo. Grudzień 1970 w Gdańsku i Gdyni”
 3. Na szlakach historii w Małopolsce. Galeria wielkich Polaków
 4. Generał August Emil Fieldorf „Nil”.

Teki edukacyjne:

 1. „Operacja polska” NKWD 1937‒1938. Losy Polaków w Rosji bolszewickiej i w ZSRS do 1939 roku
 2. „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej” 
 3. „Auschwitz – pamięć dla przyszłości” 
 4. Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne 
 5. „Zbrodnia Katyńska” 
 6. Ocaleni z „nieludzkiej ziemi”. Materiały edukacyjne 
 7. „Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941” 
 8. „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947” 
 9. „Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku” 
 10. Tragedia w cieniu „wyzwolenia”. Górny Śląsk w 1945 roku. Materiały edukacyjne 
 11. Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956 
 12. „Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944–1956” 
 13. „Konspiracyjne Wojsko Polskie w latach 1945–1948” 
 14. „Czerwiec '76 – krok ku wolności” 
 15. „Propaganda Polski Ludowej” 
 16. „Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński” 
 17.  „Z »Solidarnością« do wolności” 
 18. „Stan wojenny” 
 19. „W służbie Ojczyzny. Sylwetka majora Wacława Kopisto (1911–1993)” 

 


Klauzula informacyjna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu nawiązania kontaktu, w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną, w tym w celu konsultacji, modyfikacji istniejących lub tworzenia nowych materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz umożliwienia przekazywania ich drogą elektroniczną;
 2. w celach analitycznych związanych z działalnością edukacyjną prowadzoną przez Instytut Pamięci Narodowej, mających na celu dostosowanie dostarczanych przez nas usług do konkretnych grup wiekowych oraz osób z poszczególnych regionów kraju.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażenia przez Panią/Pana zgoda), e (przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02‑675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

do góry