Nawigacja

2023

Wojciech Drelicharz – wyróżnienie

Dr hab. Wojciech Drelicharz to pomysłodawca inwentaryzacji inskrypcji i herbów na terenie Kresów oraz redaktor serii wydawniczej Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, będącej efektem jego działalności.

Od lat osiemdziesiątych związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, najpierw jako student zaangażowany w środowisko naukowe, a także studenckie struktury opozycyjne, a następnie jako pracownik naukowy Instytutu Historii.

Znaczną część swojego życia poświęcił poszukiwaniom i badaniom inskrypcji i herbów dawnych ziem Rzeczypospolitej. Przez kilkanaście lat, od 1994 roku, odbywał podróże naukowe na Kresy z zespołem studentów, który sam stworzył.

Z inicjatywy historyka i pod jego współredakcją ukazały się również teksty inskrypcji cmentarnych z licznych ukraińskich miejscowości, jak chociażby Czerwonogród czy Jagielnica. Głównie dzięki zaangażowaniu profesora Drelicharza, znamy niemalże wszystkie zachowane w Ukrainie polskie inskrypcje i herby powstałe do 1945 roku, znajdujące się poza terenami cmentarzy. Zgromadzona dokumentacja ma nieocenioną wartość dla pielęgnowania wiedzy o polskim dziedzictwie Kresów.

do góry