Nawigacja

2023

Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich (KTTK)

Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach, choć formalnie założone w 2006 roku w odpowiedzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o Kresach, to aktywnie działa już od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku; początkowo funkcjonowało w ramach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Dzięki sprawności organizacyjnej KTTK dysponuje siedzibą – Domem Kresowym pod Białym Orłem, w którym funkcjonują między innymi: Muzeum Kresowe imienia księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Galeria Kresowa, Biblioteka Kresowa oraz Magazyn Darów dla Polaków na Wschodzie. Towarzystwo organizuje liczne wydarzenia i upamiętnienia oraz podejmuje inicjatywy edukacyjne skoncentrowane na kulturze oraz historii Kresów, a także martyrologii ich mieszkańców. W jego dorobku znajdują się również publikacje poświęcone tematyce kresowej. Działalność organizacji odgrywa ważną rolę w podtrzymywaniu wśród kolejnych pokoleń wygnańców kresowych świadomości pochodzenia ich przodków oraz znajomości dziejów i kultury ziem utraconych.

do góry