Nawigacja

2023

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich to instytucja o zasięgu ogólnokrajowym. Do jej głównych zadań należy gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej Lwowa oraz południowej części dawnych województw południowo-wschodnich przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Organizacja zrzesza Kresowian, ich potomków oraz osoby zafascynowane tym regionem. Działa od trzydziestu pięciu lat, ma pięćdziesiąt pięć oddziałów w całej Polsce. Od początku funkcjonowania prowadzi kronikę.

W ramach swojej działalności Towarzystwo inicjuje i realizuje upamiętnienia, wystawy, dyskusje, prelekcje i koncerty promujące kulturę oraz historię Kresów. Patronuje różnorodnym inicjatywom wydawniczym, a także konferencjom naukowym. Organizuje wyjazdy krajoznawcze oraz pielgrzymki do polskich miejsc pamięci i sanktuariów.

Władze Towarzystwa od lat zabierają również głos i występują do władz państwowych, zarówno polskich, jak też ukraińskich, w obronie polskiego dziedzictwa na Kresach południowo-wschodnich oraz organizują pomoc materialną dla Polaków na Wschodzie.

 

do góry