Nawigacja

2023

Stanisław Szarzyński

Stanisław Szarzyński to wybitny działacz społeczny związany z ziemią przemyską, pochodzący z rodziny kresowej z Gródka Jagiellońskiego. Jest aktywnym członkiem wielu organizacji, w tym Związku Strzeleckiego, Światowego Kongresu Kresowian i Klubu Inteligencji Katolickiej. Jako prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów angażuje się w działalność patriotyczną, oddając hołd polskim bohaterom i inicjując budowę pomników, między innymi pomnika Legionów Polskich i Bohaterów Polskich Termopil, który ma stanąć w Przemyślu. Stanisław Szarzyński jest organizatorem corocznych pielgrzymek, rajdów rowerowych i wydarzeń upamiętniających ofiary zbrodni wołyńskiej oraz polskich bohaterów, którzy oddali życie na Kresach w obronie ojczyzny. Swoje wyprawy od lat dokumentuje piórem i aparatem fotograficznym, a relacje publikuje w Internecie. Przygotowuje również poświęcone Kresom wystawy fotograficzne. Zdjęcia i artykuły laureata są często jedynym trwałym świadectwem wielu inicjatyw podejmowanych przez środowiska kresowian.

Stanisław Szarzyński angażuje się także w działalność charytatywną, wspierając polskie kościoły w Ukrainie. Współpracuje z polskimi i ukraińskimi instytucjami, między innymi z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie czy Polskim Towarzystwem Opieki nad Grobami Wojskowymi.

do góry