Nawigacja

ŁÓDŹ

VI edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 października 2018

18 października 2018 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się gala podsumowująca VI łódzką edycję Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

Nagroda „Świadek Historii” jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”. Stanowi wyróżnienie przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom w szczególny sposób zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, wspierającym Instytut w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Wyróżnienia wręczył dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i przewodniczący Kapituły Nagrody.

Wydarzenie uświetnił kameralny koncert niepodległościowy w wykonaniu Małgorzaty Miszkiewicz (sopran), Ziemowita Wojtczaka (baryton), Bogny Dulińskiej (fortepian), Aleksandry Gaudynek (harfa), całosć poprowadziła Grażyna Sikorska.

 

 

Laureatami VI łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2018 roku zostali:

hm. Daniel Głowacki

komendant Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Pułaszczacy” ZHP Hufiec Łódź-Bałuty, animator skierowanych do młodzieży licznych przedsięwzięć o charakterze historyczno-patriotycznym, inicjator upamiętnień, m.in. w parku im. Adama Mickiewicza w Łodzi obelisku poświęconego „pamięci harcerek i harcerzy bałuckich drużyn, poległych w latach 1939-1945 w walce z niemieckim najeźdźcą” (2006), organizator rajdów i wycieczek do miejsc pamięci narodowej, m.in. Kostiuchnówki na Ukrainie, a także wizyt młodzieży z polskich szkół na Kresach w Łodzi

zgłaszający: Katarzyna Paluszewska-Jurkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi

Dariusz Nowiński

komendant główny Towarzystwa „Strzelec”, wiceprezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, redaktor naczelny portalu JPilsudski.org, organizator licznych uroczystości upamiętniających w Łodzi i regionie wydarzenia i ludzi ważnych dla polskiej historii, animator akcji angażujących młodzież w działania o charakterze historyczno-patriotycznym, od lat autor wykładów i prelekcji na tematy legionowe i związane z początkiem skautingu łódzkiego, współtwórca i współrealizator programu „Żołnierze Niepodległości” polegającego na otaczaniu opieką i oznaczaniu mogił żołnierzy, którzy brali udział w walkach o niepodległość, współrealizator corocznych „Muzycznych Dróg do Niepodległości”

zgłaszający: Jadwiga Muszyńska oraz Stanisław Świerkowski, prezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi

dr hab. Przemysław Waingertner

profesor w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ, przewodniczący społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Łodzi, aktywny uczestnik projektów z zakresu popularyzacji najnowszej historii Polski i regionu, m.in. współautor komiksu „Raper w Legionach”, szeroko współpracujący ze szkołami oraz organizacjami społecznymi, m.in. Fundacją im. Janusza Kurtyki, stowarzyszeniem Studenci dla Rzeczypospolitej (członek honorowy – senior), Akademickim Klubem Obywatelskim im. Lecha Kaczyńskiego (członek), Klubem „Gazety Polskiej” w Łodzi, wspierający je swą wiedzą (komisje konkursowe, komitety budowy pomników, prelekcje i wykłady)

zgłaszający: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau

Sebastian Wojtaś

nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim, pomysłodawca nadania szkole ww. patrona, członek Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim, od 2010 r. propagator na terenie Piotrkowa postaci rtm. Witolda Pileckiego, organizator licznych działań edukacyjnych przywracających pamięć o Rotmistrzu – spotkań z członkami rodziny bohatera, projekcji filmów, wystawy, prelekcji, od 2011 r. inicjator realizowanego odtąd każdego roku wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej konkursu „Gloria Victis. Życie i działalność rtm. Witolda Pileckiego”

zgłaszający: Paweł Wąs, przewodniczący Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki

organizacja podejmująca aktywne działania na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży, od 2010 r. inicjator i organizator „Tygodnia Patriotycznego” z okazji Święta Niepodległości, przedsięwzięcia przejętego następnie przez inne miasta, a obejmującego w Łodzi m.in. akcję „Flaga”, konferencję „Harcerstwo a Niepodległość”, porządkowanie grobów osób zasłużonych dla ojczyzny i kwestę na Starym Cmentarzu w Łodzi, koncert niepodległościowy, Śpiewanki Łódzkie i pokazy w ramach pikniku niepodległościowego w Manufakturze, Marsz Pamięci Brus, rozgrywki planszowe i gry miejskie

zgłaszający: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau             

Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin Oddział w Łodzi

od 2000 r. organizator łódzkich obchodów upamiętniających czyn legionowy, Powstanie Listopadowe i Powstania Styczniowe, inicjator i realizator licznych upamiętnień w przestrzeni miejskiej, w tym odsłoniętego w 2017 r. Pomnika Legionisty, aktywny uczestnik spotkań z młodzieżą szkolną, działań sprzyjających upamiętnieniu tradycji legionowych realizowanych przez organizacje społeczne z obszaru województwa, projektów edukacji patriotycznej Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

zgłaszający: Jan Kamiński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

 

Nagrodzeni w 2013 r.:

ks. prał. Tadeusz Bednarek

Krzysztof Andrzej Bronowski

Mieczysław Góra

hm. Krzysztof Jakubiec

red. Mirosław Łapa

dr Jan Mosiński

Lucjan Muszyński

Ewa i Waldemar Podgórscy

Jerzy Antoni Scheur (pośmiertnie)

Andrzej Różan Terlecki (pośmiertnie)

 

Nagrodzeni w 2014 r.:

Tomasz Bieszczad

prof. dr hab. Maria Magdalena Blomberg

Dariusz Jakóbek

mjr dr inż. Mirosław Kopa „Miron”

Kazimiera Grażyna Lange

Henryk Marczak

 

Nagrodzeni w 2015 r.:

prof. dr hab. Marian Głosek

mjr Zbysław Raczkiewicz

Piotr Zarębski

Centrum Dialogu Kostiuchnówka

Halina Mackiewicz (pośmietnie)

Zbigniew Onufrzak (pośmiertnie)

 

Nagrodzeni w 2016 r.:

ppłk Tadeusz Barański

Stanisław Frątczak

dr Marek Kozłowski

Janusz Stanisław Lange

Grzegorz Turlejski

Mieczysław Wutke

 

Nagrodzeni w 2017 r.:

gen. bryg. Aleksander Arkuszyński (pośmiertnie)

Władysław Korowajczyk

Wiesława Piontek (pośmiertnie) i Antoni Piontek

Monika Rolińska-Jaros i Jakub Jaros

ppłk Jerzy Urbankiewicz (pośmiertnie)

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”

 

foto: Przemysław Brzeziński

do góry