Nawigacja

ŁÓDŹ

V edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 17 listopada 2017

  • Dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału, wręcza w imieniu Prezesa Instytutu Nagrodę dla śp. ppłk. Jerzego Urbankiewicza na ręce Dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału, wręcza w imieniu Prezesa Instytutu Nagrodę dla śp. ppłk. Jerzego Urbankiewicza na ręce

17 listoapda 2017 r. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zorganizował galę zamykającą piątą edycję Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Dzięki uprzejmości prof. Zbigniewa Wiśniewskiego, dziekana Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, uroczystość odbyła się w Sali Lustrzanej tegoż Wydziału, w miejscu, gdzie od przeszło 25. lat odbywają się wieczory muzyczne z cyklu „Muzyka na Politechnice”.

Tegoroczni laureaci Nagrody Honorowej „Świadek Historii” to: gen. bryg. Aleksander Arkuszyński (pośmiertnie), Władysław Korowajczyk, Wiesława Piontek (pośmiertnie) i Antoni Piontek, Monika Rolińska-Jaros i Jakub Jaros, ppłk Jerzy Urbankiewicz (pośmiertnie), Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. W imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nagrody wręczył dr Dariusz Rogut, dyrektor łódzkiego oddziału IPN. Z laudacjami wystąpili: Artur Ossowski, dr Joanna Żelazko, dr Sebastian Pilarski, Józef Śreniowski, dr Tomasz Toborek i dr Paweł Perzyna.

Wydarzenie uświetnił koncert kameralny, który poprowadziła Grażyna Sikorska,  wystąpili: Agnieszka Makówka (mezzosopran), Marcin Werner (fortepian) Andrzej Zawadzki (fortepian), Miłosz Mirowski (wiolonczela) i Marta Pasternak (skrzypce).

Sylwetki laureatów:

gen. bryg. Aleksander Arkuszyński (pośmiertnie)

uczestnik Kampanii Polskiej 1939 r., jeden z pierwszych partyzantów Inspektoratu Piotrkowskiego Armii Krajowej, dowódca oddziału „Grom”, od lipca 1944 r. w składzie legendarnego 25 Pułku Piechoty AK, potem w ROAK; 10 czerwca 1945 r. uczestnik głośnej akcji rozbicia bez jednego wystrzału więzienia PUBP w Pabianicach; aktywny działacz na rzecz utrwalania wiedzy o czynach ruchu oporu i dziedzictwa ideowego AK – organizator spotkań, rajdów, szkoleń, upamiętnień, uroczystości patriotycznych; współtwórca ŚZŻAK w Łodzi (legitymacja nr 3); autor licznych publikacji, m.in. Przeciw dwóm wrogom (1995); Sąd nad żołnierzem AK z kulą w głowie (2002), 1945 – moja dalsza walka. Wyzwolenie… Ale czy niepodległość (2010), współautor Dziejów 25 pp. AK (2001)

Władysław Korowajczyk

animator działań społecznych i kulturalnych, autor przeszło stu tekstów publicystycznych o różnorodnej tematyce, głównie kresowej; uczestnik organizowanych w szkołach prelekcji na tematy katyńskie, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, w 1989 r. założyciel łódzkiego Oddziału Towarzystwa (pomoc polskim szkołom i kombatantom na Wileńszczyźnie), członek m.in. Rady Naczelnej Federacji Organizacji Kresowych, Rodziny Katyńskiej, Stowarzyszenia Okręgu Wileńskiego AK „Wiano”

Wiesława Piontek (pośmiertnie) i Antoni Piontek

przez z górą 20 lat systematyczni propagatorzy historii i kultury polskiej, w swoim domu w Zofiówce k. Lutomierska organizatorzy patriotycznych spotkań słowno-muzyczno-malarskich z cyklu „Polskie Spotkania”, gdzie gościli m.in. Irenę Anders (2007 r.), nawiązujących do najważniejszych polskich rocznic: Odzyskania Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Powstania Warszawskiego, Zbrodni Katyńskiej, katastrofy smoleńskiej, upamiętniających postaci św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, ks. Stanisława Świerczka (b. więzień KL Dachau i b. kapelan pabianickiej „Solidarności”)

Monika Rolińska-Jaros i Jakub Jaros

od 2005 r. zaangażowani społecznie w różnego rodzaju działalność, m.in. projektowanie, drukowanie i powielanie materiałów informacyjnych zw. z popularyzacją historii i patriotyzmu we współpracy ze związkami strzeleckimi, kombatantami, instytucjami i urzędami; w 2008 r. współzałożyciele i do dziś główni animatorzy Klubu Gazety Polskiej w Aleksandrowie Łódzkim (spotkania wokół tematyki II wojny światowej, ludobójstwa na Wołyniu, antykomunistycznego podziemia niepodległościowego i II konspiracji, po okres „Solidarności”); organizatorzy odbywających się od lat (jeszcze przed ustawowym ustanowieniem święta) Dni Żołnierzy Wyklętych (filmy, koncerty, wystawy, cykle prelekcji, konkursy i inne formy wydobycia z niepamięci antykomunistycznego oporu z lat 1945-1956)

ppłk Jerzy Urbankiewicz (pośmiertnie)

oficer WP, dowódca Egzekutywy w Kedywie AK w Wilnie, dziennikarz, publicysta, nauczyciel, menedżer kultury, kustosz i twórca Muzeum Okręgu Wileńskiego AK Wiano przy parafii Miłosierdzia Bożego na łódzkim Teofilowie; popularyzator tematów związanych z tradycjami oręża polskiego (kawaleria), swoim 12-letnim pobytem na zesłaniu w Workucie, założyciel Stowarzyszenia Okręg Wileński Armii Krajowej „Wiano”, przy którym utworzył własnym kosztem i bazując na eksponatach z własnej kolekcji muzeum i bibliotekę; wydawca, główny redaktor i fundator czasopisma „Wiano” – Trybuna Akowców Wileńskich

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”

organizator i współorganizator obchodów świąt i rocznic narodowych, inicjator tworzenia miejsc pamięci w Łodzi i regionie; organizator wystaw, sesji popularnonaukowych, inscenizacji popularyzujących najnowszą historię Polski; w 1994 r. założyciel Społecznego Komitetu Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych im. Grzegorza Palki w Łodzi; od 1999 r. przy RZŁ działa Związkowy Ośrodek Dokumentacji, który pozyskuje, opracowuje i wydaje materiały archiwalne dotyczące historii NSZZ „Solidarność”; w 2001 r. przy udziale RZŁ powołana została kapituła medalu „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981-4 VI 1989”, która w okresie swojego funkcjonowania uhonorowała 562 działaczy opozycji antykomunistycznej

 

Nagroda „Świadek Historii” jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”. Stanowi wyróżnienie przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom w szczególny sposób zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, wspierającym Instytut w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

foto: Joanna Kucińska

materiał filmowy: Tomasz Radzikowski

do góry