Nawigacja

Видання IPN укр

GDAŃSK

Uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w Delegaturze IPN w Bydgoszczy – 19 listopada 2015

Kapituła Nagrody „Świadek Historii”, której przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński, uchwałą z dnia 4 lutego 2015 roku przyznała nagrodę „Świadek Historii” w 2015 r. następującym osobom:

  • Bolesław Karandyszowski
  • Roman Paweł Kotzbach
  • Mirosław Myśliński
  • Czesław Rzadkosz
  • Eugeniusz Siemaszko
  • Józef Żernicki

Wyróżnienie zostało wręczone przez prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego 19 listopada br. w Sali Malinowej Hotelu „Pod Orłem”. Na uroczystości gdański oddział IPN reprezentował dyrektor, prof. Mirosław Golon.

Po części oficjalnej odbyło się wystąpienie artystyczne – koncert fortepianowy Mariusza Klimsiaka.

***

„Świadek Historii” to wyróżnienie honorowe przyznawane instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach kraju oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Wyróżnienie przyznane jest po raz pierwszy na terenie działalności delegatury IPN w Bydgoszczy.


Organizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy 
Patron medialny: Radio PiK

do góry