Nawigacja

Видання IPN укр

GDAŃSK

I edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w Oddziale IPN w Gdańsku

  • Wręczenie Nagrody Honorowej „?Świadek Historii" arybiskupowi metropolicie gdańskiemu Sławojowi Leszkowi Głódziowi
  • Otwarcie uroczysto?ci przez Prezesa IPN dr Łukasza Kamińskiego

15 grudnia 2014 r. w Wielkiej Hali Dworu Artusa miała miejsce uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Do nagrody zgłoszono 29 kandydatur, spośród których Komisja, z przewodniczącym – dyrektorem Oddziału IPN w Gdańsku dr hab. Mirosławem Golonem na czele, wybrała 6 osób.

Nagrodę otrzymali:

  • Arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź
  • Kpt. Władysław Dobrowolski
  • Prof. Jerzy Grzywacz
  • Andrzej Kołodziej
  • Emilia Maćkowiak
  • Celina Riedl

Uroczystość otworzył Prezes IPN dr Łukasz Kamiński. W krótkim przemówieniu stwierdził, że „»Świadek Historii« to z jednej strony osoba, która sama uczestniczyła w ważnych wydarzenia historii naszej ojczyzny, ale jest to także ktoś, kto swoją współczesną działalnością świadczy o tym, jaka jest waga historii w naszym wspólnym życiu. To ktoś, kto wskazuje, iż z przeszłości płyną wartości, na których i dzisiaj opieramy nasze życie społeczne i narodowe”. Prezes IPN prosił wyróżnionych o kontynuowanie tej drogi i postawy życiowej: „Aby byli Państwo świadkami historii, których IPN nieustannie potrzebuje”.

Następnie głos zabrał dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr hab. Mirosław Golon po czym nastąpiła główna część uroczystości. Nagrodę w formie odznaczeń wręczał Prezes IPN dr Łukasz Kamiński. Towarzyszyła im krótka filmowa prezentacja wyróżnionych osób przygotowana przez OBEP IPN w Gdańsku w reżyserii Agnieszki Gumińskiej.

Jako pierwszy nagrodę odebrał metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. W przemówieniu stwierdził, że „W życiu tak jest, że jak się wchodzi w lata, to przychodzą też i różne odznaczenia, wyróżnienia i nagrody. Tej przyznanej mi przez Instytut Pamięci Narodowej nie oczekiwałem i czuję się naprawdę wyróżniony”. Słowa podziękowania i wzruszenia towarzyszyły także przemówieniom pozostałych wyróżnionych: kpt. Władysława Dobrowolskiego, prof. Jerzego Grzywacza, Andrzeja Kołodzieja, Emilii Maćkowiak i Celiny Riedl.

Wydarzenie zakończył koncert pieśni patriotycznych (m.in. Pożegnanie Ojczyzny M. Ogińskiego, Szara Piechota L. Łuskino, Wojenko, wojenko, My pierwsza brygada) w wykonaniu zespołu Capella Gedanensis. Na uroczystość przybyło ok. 140 zaproszonych osób, w tym liczni przedstawiciele instytucji państwowych, samorządu, świata nauki, kultury oraz mediów.

***

W 2002 roku, z inicjatywy dyrektora krakowskiego Oddziału IPN Janusza Kurtyki, zaakceptowanej przez ówczesnego Prezesa IPN Leona Kieresa, została po raz pierwszy wręczona ogólnopolska Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej”. Pierwszymi jej laureatami byli prof. Elżbieta Zawacka, prof. Tomasz Strzembosz oraz Andrzej Zagórski.

Od tego czasu corocznie napływały do Instytutu  zgłoszenia  o jej przyznanie dla wielu wybitnych osób i instytucji, za trud przechowywania, gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski w czasach, kiedy historia współczesna przez władze PRL była wykorzystywana do celów propagandowych.

Dzięki ich pasji docierania do prawdy w tamtych trudnych czasach, udało się pamięć o wielu ludziach i faktach zachować od zapomnienia. Dzięki ich pracy dziś następuje powolny proces odbudowy delikatnej tkanki narodowej pamięci.

Nagroda „Kustosz Pamięci  Narodowej” znalazła swoje szczególne miejsce wśród wielu wyróżnień. Zrodziła ona również potrzebę uhonorowania w ten sposób osób i instytucji zasłużonych dla poszczególnych regionów Polski.

W tym celu IPN powołał także Nagrodę Honorową „Świadek historii”. Od kilku lat jest ona przyznawana w poszczególnych oddziałach IPN na terenie kraju. W tym roku po raz pierwszy została wręczona w Gdańsku, aby uhonorować tych, którym na sercu leżało budowanie szacunku dla narodowej przeszłości. 

Nagrodę „Kustosza Pamięci Narodowej” przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej Nagrodę „Świadka Historii” przyznaje Komisja, której przewodniczącym jest dyrektor Oddziału.

***

Organizatorem wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Patronem medialnym wydarzenia – Radio Plus.

do góry