Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022

W piątek 14 stycznia 2022 r. zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk wręczył w Opolu zasłużonym opozycjonistom z czasów PRL Krzyże Wolności i Solidarności. To dzięki takim ludziom, jak ci wyróżnieni działacze opolskiej opozycji możemy teraz żyć w wolnym kraju. Krzyż Wolności i Solidarności przyznany przez Prezydenta RP jest znakiem wdzięczności państwa polskiego za zmagania z systemem komunistycznym przed 1989 rokiem.

Uroczystość odbyła się w piątek 14 stycznia 2022 r. w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu przy ul. Piastowskiej 14. Otworzyła ją dr Iwona Demczyszak, p.o. naczelnika Delegatury IPN w Opolu, która serdecznie przywitała przybyłych gości. Następnie głos zabrał dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zaznaczył, że przeszło po 40 latach od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, możemy spotkać się na wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest uhononorowanie osób walczących z komunistyczną władzą. Ci ludzie w momencie próby, dali świadectwo wobec ojczyzny w sposób szlachetny i piękny.

Ojczyzna mówi dzisiaj „dziękuję”, a symbolicznym znakiem tego podziękowania jest Krzyż Wolności i Solidarności

– dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN

Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski, podziękował władzom IPN za wyróżnienie, jakim jest zorganizowanie uroczystości w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaznaczył, że Opolszczyzna była miejscem silnego oporu wobec komunistycznego terroru.

To oznaczenie jest uznaniem Państwa wysiłków na rzecz walki o wolną Polskę

– Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski

Głos zabrał także Paweł Mikołaj Rozdżestwieński, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Podkreślił swoją radość, dumę i satysfakcję z faktu, że to zgromadzeni goście w budynku OUW otrzymają wielkie wyróżnienie, jakim jest Krzyż Wolności i Solidarności, choć z wielu z nich zapewne nie sądzi, że ich walka o wolną Polskę zakończy się w ten sposób.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Antoni Klusik. Na zakończenie uroczystości, odbył się koncert zespołu wokalno-instrumentalnego.

Lista odznaczonych:

Tadeusz Gustowicz 

Tadeusz Gustowicz – ur. w 1962 r. Od stycznia 1982 r. do 18 marca 1982 r. współuczestniczył w założeniu i działalności opolskiej struktury podziemnej organizacji „Wolność i Niepodległość”. W ramach działalności w „WiN” zajmował się m.in. kolportowaniem ulotek. Ponadto był jednym z pomysłodawców wydania gazetki pt. „Tygodnik Wojenny Nr 1.” W dniu 18 marca 1982 r. Tadeusz Gustowicz został aresztowany. W areszcie śledczym przebywał około trzech miesięcy.

Antoni Klusik

Antoni Klusik – ur. w 1952 r. Działalność opozycyjną w „Solidarności” rozpoczął we wrześniu 1980 r. Z upoważnienia MKZ w Opolu pomagał organizować struktury zakładowe „Solidarności”. Od 1 lutego 1981 r. pracownik MKZ na stanowiskach: referent (organizacja szkoleń KZ), fotograf, pracownik redakcji, współpracownik niezależnego pisma „Solidarność Opolszczyzny” Antoni Klusik był sekretarzem redakcji niezależnych pism: „Prawda” i „Sygnały”. 14 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Opolu, następnie w Nysie, Grodkowie (współredaktor podziemnego pisma „Interwał”), zwolniony z internowania 9 grudnia 1982 r. Podczas pobytu w ośrodkach internowania w Nysie i Grodkowie za pomocą aparatu fotograficznego dostarczonego przez ks. Józefa Sztonyka wykonał dokumentację fotograficzną obrazującą warunki życia osób internowanych.

Krzysztof Kowalewski

Krzysztof Kowalewski – ur. w 1963 r. W okresie od stycznia do 18 marca 1982 r. prowadził działalność w podziemnej organizacji młodzieżowej pod nazwą „Wolność i Niepodległość”, drukując i kolportując ulotki, malując na murach napisy: „Precz z komuną” i symbole Polski Walczącej. Po aresztowaniu 20 marca 1982 r. Krzysztof Kowalewski przebywał w areszcie śledczym w Opolu do 12 lipca 1982 r.

Łucjan Krakowczyk

Łucjan Krakowczyk – ur. w 1948 r. Internowany za działalność opozycyjną w Kędzierzynie-Koźlu w 1982 r. W okresie od 9 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. został powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych rezerwistów (w ramach tzw. „Inteligentnej formy internowania”) w jednostce wojskowej JW 1431 w Batalionie Pontonowym w Rawiczu.

Jacek Kucharski

Jacek Kucharski – ur. w 1962 r. Od stycznia 1982 r. do 18 marca 1982 r. współuczestniczył w założeniu i działalności opolskiej struktury podziemnej organizacji „Wolność i Niepodległość”. W organizacji tej działał w sekcji drukarskiej i zajmował się m.in. drukowaniem, a następnie kolportowaniem ulotek. W dniu 19 marca 1982 r. został aresztowany. W areszcie śledczym Jacek Kucharski przebywał od 19 marca do 14 czerwca 1982 r.

Marian Olszowski

Marian Olszowski – ur. w 1940 r. W latach 1980–1989 był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie im. Karola Świerczewskiego w Zawadzkiem. W dniach 28–30 sierpnia 1980 r. brał udział w strajku w zakładzie pracy oraz wszedł w skład komitetu strajkowego. Od czerwca 1982 r. uczestniczył w wydawaniu podziemnego biuletynu „Zwyciężymy”, drukowaniu i rozrzucaniu różnego rodzaju ulotek, kolportażu wydawnictw bezdebitowych oraz malowaniu napisów na terenie huty i w jej otoczeniu. W dniu 12 grudnia 1983 r. funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej dokonali przeszukania w jego mieszkaniu. W 1989 r. uczestniczył w procesie odtwarzania jawnych struktur „Solidarności” w zakładzie, m.in. jako członek komitetu organizacyjnego.

Joachim Pawliczek

Joachim Pawliczek – ur. w 1963 r. Działalność opozycyjną rozpoczął w 1981 r. w ramach niezależnego harcerstwa tzw. „Czarnej 13”. W latach 1984–1989 kolportował druki bezdebitowe pt. „Solidarność Opolska”. W okresie 1987–1989 działał w ruchu „Wolność i Pokój” biorąc udział w akcjach malowania napisów na murach, kolportowania ulotek, wywieszania transparentów. Był współorganizatorem i uczestnikiem manifestacji w Gdańsku, Machowej, Opolu i Poznaniu. Za działalność opozycyjną wielokrotnie karany karami finansowymi przez Kolegium ds. wykroczeń.

Franciszek Winiarski

Franciszek Winiarski – ur. w 1938 r. Działalność opozycyjną rozpoczął w sierpniu 1980 r. współtworząc na terenie Prudnika „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego Franciszek Winiarski prowadził działalność opozycyjną poprzez drukowanie i kolportaż ulotek rozprowadzanych na terenie Prudnika, Nysy, Głubczyc i Niemodlina. W okresie lutego i marca 1982 r. był współorganizatorem obrony dla działaczy prudnickiej „Solidarności” aresztowanych w związku z akcją ulotkową przeciwko stanowi wojennemu. W sierpniu 1982 r. Franciszek Winiarski jako reprezentant „Solidarności” Rzemiosła wziął udział w głodówce przeciwko stanowi wojennemu. Akcja ta prowadzona była w gdańskim mieszkaniu Anny Walentynowicz. W tym mieszkaniu w dniu 30 sierpnia 1982 r. został zatrzymany. Od 31 sierpnia 1982 r. do 9 grudnia 1982 r. był internowany w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku. Po zwolnieniu z internowania Franciszek Winiarski prowadził dalsze działania opozycyjne polegające m.in. na drukowaniu i kolportażu ulotek. W związku z powyższym został aresztowany przez SB. W areszcie przebywał w okresie od 6 do 27 lipca 1984 r. W latach 1986–1988 był współorganizatorem Tymczasowej Rady Regionalnej „Solidarności” Śląska Opolskiego. Za działalność w tej strukturze został w kwietniu 1988 r. aresztowany przez SB.

Lista odznaczonych pośmiertnie:

Eugeniusz Wolnicki (w imieniu zmarłego męża odbierze Elżbieta Wolnicka)

Eugeniusz Wolnicki – ur. w 1932 r. Eugeniusz Wolnicki działalność w „Solidarności” rozpoczął w październiku 1980 r. Po 13 grudnia 1981 r. był organizatorem pomocy dla represjonowanych i ich rodzin. Od 12 kwietnia 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Opolu, następnie w Grodkowie. W czerwcu 1982 r. aresztowany, więziony w areszcie KW MO i w areszcie śledczym w Opolu, z powodu stanu zdrowia przewieziony do ZK we Wrocławiu. W styczniu 1983 r. skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na 8 miesięcy pozbawienia wolności. 

Jacek Świdrak (w imieniu zmarłego męża odbierze Agata Świdrak)

Jacek Świdrak – ur. w 1966 r. Pan Jacek Świdrak prowadził działalność opozycyjną w ramach niezależnego harcerstwa, tzw. „Czarnej 13”, i ruchu „Wolność i Pokój”. W latach 1987–1989 działał w organizacji „Wolność i Pokój”, biorąc udział w demonstracjach, malowaniu napisów na murach i kolportowaniu ulotek. Za te działania przeciwko Jackowi Świdrakowi były kierowane wnioski o ukaranie do Kolegium ds. wykroczeń. Współpracował z podziemnymi strukturami „Solidarności” oraz z Komisją ds. Interwencji i Praworządności przy NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji – Opole, 14 stycznia 2022
do góry