Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Andrzejowi Juszczakowi oraz Józefowi Mileckiemu – Łódź, 25 stycznia 2022 r.

25 stycznia 2022 r. w siedzibie Oddziału IPN w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Andrzejowi Juszczakowi oraz Józefowi Mileckiemiu. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie wręczył dr hab. Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

Biogramy:

Andrzej Juszczak od 1980 r. współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, w którym działał do zakończenia studiów w 1984 r. W dniu 13.12.1981 r. uczestniczył w przeprowadzonej w siedzibie Wydziału akcji niszczenia – w celu uniemożliwienia przejęcia przez Służbę Bezpieczeństwa – dokumentacji strajkowej ze stycznia, lutego i listopada 1981 r. oraz imiennych wykazów członków NZS UŁ. W stanie wojennym kolportował ulotki i wydawnictwa niezależne, w tym objętą cenzurą literaturę emigracyjną, oraz brał udział w manifestacjach ulicznych na terenie Łodzi. W latach 1983–1984 uczestniczył w pracach związanych z powstaniem Samorządu Studenckiego UŁ i współredagował jego dokumenty programowe.

Józef Milecki przed wprowadzeniem stanu wojennego powielał ulotki i plakaty sygnowane przez Konfederację Polski Niepodległej. 14 grudnia 1981 r. współorganizował strajk okupacyjny w miejscu pracy – Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Bistona” w Łodzi.
W 1982 r. współtworzył nielegalne pismo „Wolna Solidarność” oraz kontynuował kolportaż pism i ulotek o treściach antykomunistycznych, co stało się bezpośrednią przyczyną jego internowania w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu w okresie od 7 maja do 23 lipca 1982 r. Po zwolnieniu organizował konspiracyjne spotkania członków Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry NSZZ „Solidarność” i wszedł w skład podziemnej struktury związkowej. 29 sierpnia 1982 r. został ponownie internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach–Piaskach, gdzie przebywał do 6 grudnia 1982 r. Przez dwa miesiące był objęty dozorem milicyjnym, a czynności operacyjne podjęte przez Służbę Bezpieczeństwa doprowadziły do jego zwolnienia z pracy w lutym 1983 r. W latach 1982–1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

 

do góry