Wiec poparcia dla władz

Wiec poparcia dla władz, 23 III 1968 r.

Pierwszy Sekretarz KW PZPR Czesław Domagała, przemawiający do uczestników wiecu na Rynku Głównym, 23 III 1968 r.

Wiec na Rynku Głównym, 23 III 1968 r.

Rynek Główny po wiecu poparcia dla władz, 23 III 1968 r.