Krakowskie ulice

Krakowskie ulice w trakcie zajść marcowych.