Przedruki artykułów

Przedruki artykułów ze "Słowa Powszechnego" i "Trybuny Ludu" rozpowszechniane w godzinach rannych, 11 III 1968 r.