Delegacja studentów

Delegacja studentów z kwiatami w drodze pod pomnik Adama Mickiewicza, 13 III 1968 r.